Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywność protoeolityczna i lipolityczna grzybów z rodzaju Candida wyizolowanych od chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego

Autor:
Halina Batura-Gabryel, Witold Młynarczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
139
Strona końcowa:
143
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, aktywność proteolityczna i lipolityczną, przewlekłe choroby układu oddechowego
Czytaj

Wydzielanie enzymów jest jedną z cech patogenności grzybów z rodzaju Candida. Celem badania było określenie aktywności proteolitycznej i lipolitycznej szczepów Candida wyizolowanych od chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego (POChP) jako czynnika wpływającego na ich patogenność oraz ocena występowania różnic aktywności enzymatycznej Candida w odniesieniu do gatunku wyizolowanego szczepu Candida oraz grupy badanej. Określono aktywność proteolityczną i lipolityczną 87 szczepów Candida wyizolowanych od 48 chorych na raka płuca, 30 chorych na POChP oraz 9 chorych na inne przewlekłe choroby układu oddechowego. Chorych na raka płuca badano przed zastosowaniem leczenia przeciwnowotworowego, pozostałe osoby - w momencie przyjęcia do szpitala. Do badania mikologicznego pobierano plwocinę. Szczepy Candida hodowano na podłożu Sabourauda i identyfikowano za pomocą testu ID C 32 (bioMerieux). Aktywność proteolityczną badano na podłożu Steiba wobec albuminy wołowej, a lipolityczną na podłożu Wernera.Wyniki: 1. Aktywność proteolityczną wykazywało 40,2%, a aktywność lipolityczną 43,7% wszystkich badanych szczepów. 2. Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację między wydzielaniem enzymów lipolitycznych i proteolitycznych przez badane szczepy Candida. 3. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w wydzielaniu enzymów między grzybami należącymi do gatunku albicans i do innych gatunków Candida. 4. Nie stwierdzono istotnych różnic w wydzielaniu enzymów między szczepami wyizolowanymi od poszczególnych grup chorych.Wnioski: 1. W trakcie badania stwierdzono częste wydzielanie zarówno enzymów proteolitycznych, jak i lipolitycznych przez szczepy Candida wyizolowane od wszystkich badanych grup chorych, co świadczy o znacznej patogenności badanych grzybów. 2. Zwraca uwagę występowanie statystycznie znamiennej korelacji dodatniej między aktywnością proteolityczną a lipolityczną badanych szczepów Candida - współdziałanie tych enzymów sprzyja rozwojowi zakażenia Candida.