Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Liszaj rumieniowaty głęboki (Lupus panniculitis)

Autor:
Witold Kamil Jacyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
257
Strona końcowa:
261
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
liszaj rumieniowaty głęboki, lupus panniculitis, panniculitis, choroby tkanki łącznej, leki przeciwmalaryczne
Czytaj

Liszaj rumieniowaty głęboki (Lupus erythematosus profundus, LEP), lupus panniculitis, jest odmianą liszaja rumieniowatego, w której proces zapalny ma miejsce w skórze głębokiej i tkance podskórnej. LEP może być związany z liszajem rumieniowatym narządowym lub przewlekłym skórnym lub może być wyłącznie głęboki. LEP występuje głównie u kobiet w grupach wiekowych od 20 do 60 lat. U dzieci zdarza się rzadko. Typowy obraz kliniczny to pojedynczy lub liczne podskórne guzy lub nacieki. Występują one najczęściej w miejscach obfitej podściółki tłuszczowej, na pośladkach, dosiebnych częściach kończyn i twarzy. LEP zwykle przebiega przewlekle i zwykle łagodnie. Spotyka się wiele mniej częstych postaci klinicznych: linijny, umiejscowiony wokół oczu, anetodermiczny. Opisano związek z rodzinnymi niedoborami dopełniacza i zespołem antyfosfolipidowym. Obraz histologiczny LEP jest charakterystyczny: hialinowe zwyrodnienie tkanki tłuszczowej, limfocytarne nacieki, stan zapalny naczyń z naciekiem, w którym przeważają limfocyty oraz skupienia limfocytów przypominające ośrodki rozmnażania. LEP wymaga różnicowania z panniculitis w innych chorobach tkanki łącznej. Różnicowanie z podskórną panniculitis- like postacią T komórkowego chłoniaka może być trudne i opisano współistnienie tej formy chłoniaka i LEP. Środki przeciwmalaryczne same lub łączone z kortykosterydami stanowią podstawę leczenia. Opisano przypadki, w których wykazano skuteczność dapsonu i talidomidu.