Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza zakażeń grzybiczych skóry i jej przydatków w rejonie Wrocławia w latach 1995-1999

Autor:
Magdalena Sikora, Tomasz Pachołek, Katarzyna Soter, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
145
Strona końcowa:
151
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
epidemiologia, dermatofity, grzyby drożdżopodobne, grzyby pleśniowe
Czytaj

Wprowadzenie: Flora mikologiczna ciągle ulega zmianie. W różnych częściach świata dominują inne czynniki etiologiczne i różne rodzaje grzybic.Założenie i cel: Celem niniejszej pracy była analiza zakażeń grzybiczych skóry i jej przydatków w rejonie Wrocławia w ostatnim pięcioleciu.Materiał i metody: Materiał stanowiło 2218 chorych z zakażeniem grzybiczym skóry. W analizie wzięto pod uwagę te zakażenia, w których uzyskanododatni wynik hodowli.Wyniki: Zakażenia skóry najczęściej wywoływane były przez dermatofity (44,4%), nieco rzadziej przez grzyby drożdżopodobne (42,3%), znacznierzadziej przez grzyby pleśniowe (13,3%). W analizowanym okresie następował stały wzrost izolowania Trichophyton mentagmphytes i spadekzakażeń spowodowanych przez T. rubrum. Najczęstszym miejscem zakażenia były paznokcie stóp (55,2%). W około 15% przypadków zakażeniedotyczyło paznokci rąk i skóry stóp. Częstość występowania grzybicy paznokci stóp w analizowanym okresie wzrastała, malała natomiast częstośćgrzybicy skóry stóp i skóry gładkiej.Wnioski: Wśród izolowanych dermatofitów dominuje T. mentagmphytes, którego częstość występowania systematycznie wzrasta. Najczęstszą formągrzybicy jest grzybica paznokci stóp.