Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza radiogramów kości ręki metodą densytometryczną w ocenie wczesnych zmian w strukturze kooeci u dzieci z chorobą Gauchera leczonych enzymatycznie

Autor:
Grażyna Łysoń-Wojciechowska, Waldemar Skawiński, Anna Tylki-Szymańska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
218
Strona końcowa:
223
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
choroba Gauchera, rtg kooeci ręki, gruboość warstwy korowej i gęstość kości, cechy osteopenii, cechy osteoporozy
Czytaj

W badaniu zmian w strukturze kości u 18 dzieci z chorobą Gauchera w wieku od 4 do 19,8 roku zastosowano metodę densytometryczną in vivo, posługując się radiogramem kości ręki. Z radiogramu oceniono wiek kostny pacjenta oraz gęstość optyczną (mineralizacją) i wymiary drugiej kości śródręcza. Diagnostyką różnicową przeprowadzono w oparciu o grubość warstwy korowej i gęstośc optyczną kości wystandaryzowaną w stosunku do norm dla dzieci populacji polskiej (1989, 2004). Analiza wyników wykazała, że wśród dzieci leczonych enzymatycznie było 55,5% badanych z prawidłowym układem kostnym, 38,8% osób z cechami osteopenii, a u jednego pacjenta wystąpiły cechy osteoporozy.