Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzybicze zakażenia szpitalne - narastający problem

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Jolanta Lewko, Hanna Rolka, Cecylia Łukaszuk, Jan Karczewski, Wiaczesław Niczyporuk, Anna Zachowicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
159
Strona końcowa:
163
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby drożdżopodobne, zakażenia szpitalne
Czytaj

W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa z lat 1995-2000 dotyczącego grzybiczych zakażeń szpitalnych. W Polsce w ostatnich latach w 696 szpitalach hospitalizowano średnio 4 600 000 chorych rocznie. Zakażenia szpitalne występują z częstością 5-10 na 100 przyjęć. Według analiz europejskich są one bezpośrednią przyczyną zgonów u 3%, a pośrednią u 8,3% chorych. W ostatnich latach zanotowano podwojenie liczby zakażeń grzybiczych u hospitalizowanych pacjentów, a 29% pacjentów z fungemią umiera w trakcie hospitalizacji. Najczęściej izolowanym patogenem grzybiczych zakażeń szpitalnych jest grzyb Candida albicans, który jako czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych (w przeliczeniu na wszystkie izolowane czynniki) zajmuje czwarte miejsce. W szpitalu jednym ze źródeł zakażeń mogą być zanieczyszczone urządzenia filtracyjne. W filtrach powietrza systemów wentylacyjnych i systemów grzewczych stwierdza się wysoką kolonizację grzybami rodzaju Acremonium, Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Epiccoccum, Penicillium, Rhinocladiella i Beauveria-like. Należy pamiętać, że najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia skutków zakażeń szpitalnych i kosztów poniesionych na leczenie powikłań jest zwiększenie nakładów i działań dotyczących ich zapobiegania.