Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Metody diagnostyczne niestabilnej i pękniętej blaszki miażdżycowej, z uwzględnieniem zastosowania osoczowego białka typu A związanego z ciążą - PAPP-A

Autor:
Joanna Dudziak, Marcin Majewski, Olga Jerzykowska, Lech Torliński
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
237
Strona końcowa:
244
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
osoczowe białko typu A związane z ciążą (PAPP-A), niestabilna blaszka miażdżycowa, ostry zespół wieńcowy, diagnostyka
Czytaj

Szacuje się, że w większości krajów europejskich choroba wieńcowa jest stwierdzana się u 20-40 tysięcy osób w przeliczeniu na milion mieszkańców. Rocznie w Polsce hospitalizowanych jest ok. 200 tysięcy pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW), z czego ok. 2/3 stanowią przypadki z niestabilną dusznicą bolesną (UA) i zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), których częstość zwiększa się w przeciwieństwie do liczby zawałów z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Dzięki odkryciom sekwencji zdarzeń doprowadzających do powstania OZW, coraz więcej uwagi poświęca się charakterystyce podatnej na pęknięcie blaszki miażdżycowej. Nowoczesna kardiologia kładzie nacisk na prewencję procesu destabilizacji blaszki miażdżycowej, który może doprowadzić do utraty żywotności miokardium. Ogromna różnorodność zdarzeń zachodzących w ścianie naczynia w przebiegu miażdżycy wiąże się z rozwojem wielu metod diagnostycznych, począwszy od biologii molekularnej, na zaawansowanych metodach obrazowych kończąc. Brakuje jednak testu, który wyznaczyłby krytyczny etap kaskady niedokrwienia, czyli transformację blaszki stabilnej w niestabilną. Marker taki umożliwiłby podjęcie leczenia przed wystąpieniem ostrego niedokrwienia, a jak wskazują ostatnie badania duże nadzieje wiąże się z osoczowym ciążowym białkiem typu A (PAPP-A).