Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie przeciwkrzepliwe i fibrynolityczne w czasie ciąży

Autor:
Karolina Plaskota, Olga Trojnarska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
245
Strona końcowa:
250
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ciąża, leki przeciwkrzepliwe, fibrynoliza
Czytaj

Postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat w kardiologii i kardiochirurgii, spowodował poprawę komfortu oraz znaczne wydłużenie życia kobiet z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Postawił jednocześnie przed lekarzami nowe wyzwanie, jakim jest bezpieczne przeprowadzenie młodej kobiety przez okres ciąży, porodu i połogu. Szczególnie trudne jest to u pacjentek z implantowanymi mechanicznymi protezami zastawkowymi, które wymagają terapii przeciwkrzepliwej oraz tych z ostrym zespołem wieńcowym, zatorowością płucną lub zakrzepicą sztucznej zastawki, u których należy rozważyć leczenie fibrynolityczne. Czynnikiem dodatkowo obciążającym jest charakterystyczny dla ciąży stan wzmożonej krzepliwości. Celem terapii jest zminimalizowanie ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u matki z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa płodu. Najskuteczniejszymi antykoagulantami dla matki są antagoniści witaminy K, mogą one jednak powodować embriopatię u płodu. Bezpieczne dla dziecka heparyny nie zabezpieczają odpowiednio kobiety przed powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi. Leki fibrynolityczne są w ciąży względnie przeciwwskazane, dlatego ich zastosowanie należy rozważać tylko u pacjentek niestabilnych hemodynamicznie. Jest to niezaprzeczalnie bardzo trudne zagadnienie, więc konieczne jest pogłębianie wiedzy, gromadzenie i wymiana doświadczeń na temat tej specyficznej populacji pacjentek.