Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie trombektomii aspiracyjnej u pacjentów ze STEMI

Autor:
Mikołaj Hanc, Michał Kidawa
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
251
Strona końcowa:
255
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
trombektomia aspiracyjna, zawał serca, PTCA
Czytaj

Optymalne i najbardziej efektywne leczenie ostrych zespołów wieńcowych jest ważnym problemem klinicznym. Przezskórne interwencje wieńcowe (PCI), takie jak przezskórna angioplastyka wieńcowa (PTCA) i metoda bezpośredniego stentowania (direct stenting), są uważane za złoty standard w leczeniu zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Jedną z ważnych komplikacji, która pogarsza angiograficzny rezultat zabiegu PTCA i wiąże się z gorszym rokowaniem, jest zespół no-reflow spowodowany uszkodzeniem mikrokrążenia wieńcowego (MVO). W celu poprawienia wyników procedury stosuje się nowe techniki mające uchronić przed tym powikłaniem. Ewakuacja skrzepliny z naczynia wieńcowego wydaje się być najlepszym rozwiązaniem ograniczającym powstawanie mikrozatorów miokardium ? jednego z głównych czynników MVO. Celem artykułu jest przegląd i podsumowanie najnowszych badań klinicznych, w których oceniano rutynowe zastosowanie procedur mających poprawić rezultat PCI i rokowanie. Najbardziej obiecującą techniką wydaje się być trombektomia aspiracyjna, która otrzymała rekomendację IIa w najnowszych wytycznych ESC leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Autorzy prezentują także wyniki badań nad techniką trombektomii reolitycznej oraz systemów dystalnej protekcji.