Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ciężkie tętnicze nadciśnienie płucne po operacji zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej i korekcji częściowego nieprawidłowego spływu żył płucnych

Autor:
Justyna Rybicka, Mirosław Kowalski, Ilona Michałowska, Piotr Hoffman
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
269
Strona końcowa:
272
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nadciśnienie płucne, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, nieprawidłowy spływ żył płucnych
Czytaj

Przedstawiamy przypadek 53-letniej kobiety po operacyjnym zamknięciu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej i korekcji częściowego nieprawidłowego spływu żył płucnych. Pacjentka została przyjęta do Kliniki z powodu napadu migotania przedsionków. W wywiadzie podawała ograniczenie tolerancji wysiłku w II klasie WHO-FC. W badaniu echokardiograficznym przezklatkowym stwierdzono cechy zaawansowanego nadciśnienia płucnego. W celu ustalenia jego etiologii wykonano angio-TK tętnic płucnych, TK serca i żył płucnych oraz badanie echokardiograficzne przezprzełykowe. Wykluczono zatorowość płucną, przeciek na poziomie zatoki wieńcowej, przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej oraz zwężenie ujścia żył płucnych. Na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych uznano, że stwierdzane ciężkie nadciśnienie płucne jest nadciśnieniem płucnym tętniczym wtórnym do wady przeciekowej serca skorygowanej w późnym okresie hemodynamicznym. W trakcie hospitalizacji rytm zatokowy powrócił samoistnie, a stan ogólny chorej poprawił się; pozostawała jednak w II klasie WHO-FC. W okresie kolejnych 12 miesięcy obserwowano kilkukrotne napady migotania przedsionków i częstoskurczu przedsionkowego. Wykonano dwukrotnie ablację RF cieśni dolnej prawego przedsionka, uzyskując krótkotrwały powrót rytmu zatokowego. W dalszej obserwacji utrzymywał się częstoskurcz przedsionkowy z blokiem przewodzenia przedsionkowo-komorowego 2:1. Nastąpiło pogorszenie wydolności fizycznej pacjentki do III klasy WHO-FC. Wykonano cewnikowanie serca, w którym potwierdzono ciężkie tętnicze nadciśnienie płucne. Pacjentkę zakwalifikowano do Programu Terapeutycznego NFZ Leczenia Tętniczego Nadciśnienia Płucnego bozentanem.