Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nawracająca zakrzepica w stencie pokrywanym paklitakselem u 47-letniej kobiety

Autor:
Justyna Niedziela, Beata Wożakowska-Kapłon, Elżbieta Jaskulska-Niedziela, Wojciech Gutkowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
273
Strona końcowa:
276
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
stent uwalniający lek, zakrzepica w stencie, zawał serca
Czytaj

W pracy zaprezentowano przypadek 47-letniej pacjentki, palącej papierosy, z hiperlipidemią, po zawale serca i angioplastyce tętnicy diagonalnej 1 z implantacją stentu pokrywanego (DES) paklitakselem 3 lata wcześniej, leczoną wówczas przez 12 miesięcy 2 lekami przeciwpłytkowymi (aspiryna 75 mg i klopidogrel 75 mg). Została przyjęta do szpitala z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) ściany przedniej w wyniku późnej zakrzepicy w DES. Wykonano angioplastykę balonową w DES w gałęzi diagonalnej 1 z trombektomią aspiracyjną, w leczeniu ponownie zastosowano 2 leki przeciwpłytkowe w dawkach standardowych (aspiryna 75 mg i klopidogrel 75 mg), bezterminowo. 4 miesiące później pacjentkę ponownie hospitalizowano ze względu na kolejny zawał serca z uniesieniem odcinka ST ściany przedniej, także spowodowany zakrzepicą w stencie pokrywanym. Ponownie wykonano angioplastykę balonową w stencie w tętnicy diagonalnej. W leczeniu dawkę aspiryny zwiększono do 150 mg, a klopidogrelu utrzymano (75 mg). Podwójną terapię przeciwpłytkową zalecono bezterminowo. Wykluczono także oporność na leki przeciwpłytkowe (badanie aparatem VerifyNow). W trakcie kolejnej rozmowy dotyczącej terapii przeciwpłytkowej pacjentka przyznała się do kilkakrotnego przerywania terapii klopidogrelem i palenia papierosów. Po ocenie czynników ryzyka zakrzepicy w stencie uwalniającym lek, za najważniejszy czynnik ryzyka u chorej uznano, obok palenia papierosów, przerywanie terapii pochodną tienopirydyny.