Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ogromna skrzeplina w lewym przedsionku u pacjentki ze stenozą mitralną

Autor:
Karina Wierzbowska-Drabik, Małgorzata Marszal-Marciniak, Monika Możdżan, Małgorzata Kurpesa
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
277
Strona końcowa:
279
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
stenoza mitralna, skrzeplina, lewy przedsionek
Czytaj

Gorączka reumatyczna jest główną przyczyną stenozy mitralnej oraz wciąż ważnym powodem zachorowalności i śmiertelności, szczególnie w krajach rozwijających się, w których u blisko 1% dzieci w wieku szkolnym stwierdza się jej objawy kliniczne. Patomechanizmy wiodące do chorób zastawek na podłożu reumatycznym (z zajęciem zastawki mitralnej >80%) opierają się na mimikrze antygenów białka M paciorkowca hemolizującego grupy A znajdującego się także w strukturach serca. Zwężenie zastawki mitralnej postępuje w czasie od fuzji spoideł i pogrubienia płatków do zaawansowanych zwapnień zastawki i aparatu podzastawkowego wykluczających możliwość leczenia za pomocą walwuloplastyki balonowej. Oprócz postępującego wapnienia zastawki w przebiegu wady dochodzi do poszerzania się lewego przedsionka i często także migotania przedsionków, co może skutkować powstawaniem skrzeplin. Większość skrzeplin zajmujących lewy przedsionek lokalizuje się w jego uszku (LAA). Skrzepliny powstające w jamie lewego przedsionka wiążą się zwykle ze zwężeniem zastawki mitralnej, mają większe rozmiary, są łatwe do wykrycia w echokardiograficznym badaniu przezklatkowym, ale często nie poddają się leczeniu przeciwkrzepliwemu. Skrzepliny w lewym przedsionku stwierdza się u >30% pacjentów z ciężką stenozą mitralną i migotaniem przedsionków. Nasz przypadek przedstawia wyjątkowo dużą skrzeplinę wypełniającą jamę lewego przedsionka u kobiety w podeszłym wieku z ciężkim zwężeniem zastawki mitralnej, złożoną wadą aortalną, upośledzoną funkcją lewej komory i wieloletnim migotaniem przedsionków. Poza zorganizowaną skrzepliną, pozostałą część jamy lewego przedsionka wypełniał intensywny echokontrast spontaniczny odzwierciedlający znacznie spowolniony przepływ krwi. Pomimo zaawansowanych objawów oraz przeciwwskazań do plastyki balonowej zastawki mitralnej pacjentka kilkukrotnie odmówiła zgody na leczenie operacyjne, pozostając na leczeniu farmakologicznym. Ze względu na dobre ?okno echokardiograficzne? w badaniu przezklatkowym nie wykonywano u chorej badania przezprzełykowego. Ogromny rozmiar skrzepliny, intensywny echokontrast, współistnienie płynu w jamie opłucnej oraz możliwość uzyskania obrazów serca o dobrej jakości przy pozycji sondy na tylnej ścianie klatki piersiowej stanowi o wyjątkowości prezentowanego przypadku.