Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzyby występujące w pomieszczeniach klimatyzowanych. Część I

Autor:
Elżbieta Pląskowska, Magdalena Korol, Rafał Ogórek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
4
Strona początkowa:
178
Strona końcowa:
186
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, klimatyzacja, zanieczyszczenia mikologiczne powietrza, budynki użytku publicznego
Czytaj

Wprowadzenie: Pomieszczenia użytku publicznego charakteryzują się różną koncentracją i składem gatunkowym grzybów, który zależy od rodzaju użytkowego obiektu, jego wieku oraz obecności klimatyzacji. Cel pracy: Ocena stopnia zanieczyszczenia mikologicznego powietrza wybranych pomieszczeń użytku publicznego w zależności od włączonej lub nie klimatyzacji, przez określenie liczebności i składu gatunkowego grzybów. Materiał i metody: Materiał do badań stanowiło powietrze pobrane z 10 pomieszczeń użytku publicznego. Analizę powietrza przeprowadzono metodą sedymentacyjną Kocha. Wyniki: Analiza mikologiczna powietrza wykazała, że w badanych pomieszczeniach w drugim okresie badań (lipiec), gdy klimatyzacja była włączona, ogólna liczba wyizolowanych grzybów była większa niż podczas okresu pierwszego, gdy klimatyzacja nie działała (kwiecień). Najczęściej spotykanymi we wszystkich miejscach byli przedstawiciele Penicillium spp., Aspergillus spp. i Cladosporium spp. Rodzaje, takie jak: Trichoderma, Phoma, Sclerotinia, występowały sporadycznie. W pomieszczeniach klimatyzowanych w porównaniu z pierwszym okresem badań występowały w dużej liczbie grzyby z rodzaju Cladosporium. Wnioski: Klimatyzacja przyczynia się do większego zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego zarodnikami i strzępkami grzybni grzybów strzępkowych, głównie z rodzaju Cladosporium. Powietrze badanych pomieszczeń klimatyzowanych nie było silnie zanieczyszczone przez grzyby strzępkowe i drożdżakowe, dlatego czystość powietrza w tych pomieszczeniach można uznać za dobrą. Uzyskane wyniki wskazują, że typ klimatyzatora lub jego marka nie mają wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza zarodnikami grzybów.