Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kandydoza u pacjentów z suchością błony śluzowej jamy ustnej

Autor:
Agnieszka Toll, Piotr Kurnatowski, Anna J. Kurnatowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
4
Strona początkowa:
187
Strona końcowa:
191
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
suchość jamy ustnej, grzyby
Czytaj

Wprowadzenie: Zmniejszone wydzielanie śliny (sialopenia, hyposialia, hyposalivation) powoduje wysychanie błony śluzowej jamy ustnej, dając objaw suchości (kserostomia) i sprzyja zarażeniom, m.in. grzybami. Cel pracy: 1. Określenie prewalencji grzybów w jamie ustnej u pacjentów z kserostomią prawdziwą i rzekomą. 2. Oznaczenie lekowrażliwości wyizolowanych szczepów grzybów. Materiał i metody: Badaniom poddano materiał pobrany od 42 osób, które zgłaszały się do Zakładu Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej z suchością jamy ustnej. Określano ilość śliny niestymulowanej i stymulowanej oraz pobierano do badań mikologicznych popłuczyny jamy ustnej płynnym podłożem Sabourauda. W pracy przyjęto tryb postępowania różnicujący szczepy opracowany w Zakładzie Biologii i Parazytologii UM w Łodzi. Następnie oceniano metodą krążkową wrażliwość in vitro otrzymanych szczepów na nystatynę, mikonazol, ketokonazol, flukonazol i itrakonazol. Wyniki: U 2/3 zbadanych stwierdzono kserostomię rzekomą, u pozostałych prawdziwą. Spośród objawów podmiotowych najczęściej zgłaszane były: pieczenie języka, suchość całodobowa i samoistna bolesność błony śluzowej jamy ustnej. Badanie mikologiczne wykazało obecność grzybów w jamie ustnej u 92,9% zbadanych z kserostomią prawdziwą i u 85,7% - z kserostomią rzekomą; między tymi wartościami były różnice statystycznie znamienne (p<0,05). Zdecydowanie najczęściej - wykrywanym gatunkiem była C. albicans (81,1%); pozostałe gatunki występowały w pojedynczych przypadkach. Najwięcej wyizolowanych szczepów wszystkich gatunków było wrażliwych na mikonazol i nystatynę, zaś najmniej - na flukonazol (różnice istotne na poziomie p<0,05). Wnioski: 1. Zmniejszone wydzielanie śliny sprzyja wzrostowi prewalencji grzybów z rodzaju Candida w jamie ustnej i rozwojowi kandydozy rzekomobłoniastej. 2. W leczeniu tych przypadków należy wykorzystywać przede wszystkim miejscowo działające leki, na które szczepy grzybów są szczególnie wrażliwe (mikonazol, nystatyna).