Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Identyfikacja grzybów z rodzaju Candida na podstawie analizy polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych rybosomalnego DNA

Autor:
Urszula Nawrot, Natalia Czmajduch, Grażyna Gościniak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
4
Strona początkowa:
192
Strona końcowa:
196
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, rybosomalne DNA, RFLP, enzymy restrykcyjne
Czytaj

Wprowadzenie: Identyfikacja drobnoustroju jest kluczowym elementem diagnostyki mikrobiologicznej, która jest szczególnie istotna w przypadku rodzaju Candida, w którym występują gatunki cechujące się naturalną opornością na antymikotyki. Fenotypowe metody identyfikacji są często niewystarczająco specyficzne, wobec czego poszukiwane są proste testy genetyczne umożliwiające szybką i pewną identyfikację. Cel pracy: Analiza miejsc restrykcyjnych rDNA wybranych sekwencji klinicznie istotnych gatunków Candida oraz ocena możliwości wykorzystania metody RFLP do konstrukcji testów diagnostycznych. Materiał i metody: Analizą objęto fragmenty rDNA ograniczone przez startery ITS1 i ITS4 oraz NS3 i ITS4 14 gatunków Candida. Wszystkie sekwencje uzyskano z bazy PubMed-NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov) i analizowano pod kątem występowania miejsc restrykcyjnych dla enzymów HaeIII oraz ScrFI, za pomocą programu Webcutter 2.0 [http://rna.lundberg.gu.se/cutter2/]. Wyniki: Analiza wielkości odcinka ITS1-ITS4, w połączeniu z analizą restrykcyjną enzymem HaeIII, różnicuje 11/14 gatunków, a w połączeniu z ScrFI 12/14 gatunków. Podobnie, fragmenty NS3-ITS4 12/14 analizowanych gatunków wykazują indywidualne wzory restrykcyjne z enzymami HaeIII oraz ScrFI. Wyjątek stanowią C. albicans i C. dubliniensis, które nie mogą być różnicowane z zastosowaniem tych enzymów. Wnioski: 1. Analiza polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych enzymów ScrFIoraz HaeIII dla odcinków rDNA ograniczonych przez startery ITS1 i ITS4 oraz NS3 i ITS4 umożliwia identyfikację 12 gatunków Candida. 2. Różnicowanie między gatunkami C. albicans i C. dubliniensis wymaga zastosowania dodatkowych enzymów restrykcyjnych. 3. Przedstawiona analiza wymaga potwierdzenia w badaniach doświadczalnych.