Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywność przeciwgrzybicza nowych, syntetycznych analogów allicyny - badania wstępne

Autor:
Urszula Nawrot, Ewa Zaczyńska, Anna Czarny, Vira Lubenets, Elena Karpenko, Grażyna Gościniak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
4
Strona początkowa:
197
Strona końcowa:
200
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
działanie przeciwgrzybicze, ramnolipidy, tiosulfonaty syntetyczne
Czytaj

Wprowadzenie: Wbrew znacznemu postępowi w terapii infekcji grzybiczych, nadal niezbędne jest poszukiwanie skutecznych i bezpiecznych preparatów przeciwgrzybiczych, hamujących rozwój zakażeń zarówno na błonach śluzowych, jak i w narządach wewnętrznych. Pilnym zadaniem jest poszukiwanie grzybobójczych, nietoksycznych i niewywołujących skutków ubocznych, preparatów roślinnych. Tiosulfinaty to związki występujące w czosnku (Allium sativum), charakteryzujące się zdolnością hamowania wzrostu wielu drobnoustrojów. Allicyna, jeden z estrów kwasu tiosulfinowego, jest aktywną substancją występującą w czosnku. Cel pracy: Określenie in vitro cytotoksyczności i działania przeciwgrzybiczego, dwóch nowych syntetycznych tiosulfonatów i ramnolipidu otrzymanego z hodowli Pseudomona sp. PS17. Materiał i metody: Cytotoksyczność nowych syntetycznych tiosulfonatów i ramnolipidu badano in vitro na ludzkich komórkach płuc linii A549 i mysich fibroblastach L929. Działanie przeciwgrzybicze testowano na Candida albicans ATCC 90028, Candida glabrata ATCC 90030 oraz Aspergillus fumigatus IHEM 13934 metodą mikrorozcieńczeniową, wg założeń protokołu M-27-A3 (CLSI, USA). Wyniki: Badane tiosulfonaty i ramnolipid wykazywały słabe właściwości cytotoksyczne. Tiosulfonaty hamowały wzrost badanych szczepów Candida i Aspergillus, przy czym Aspergillus był bardziej wrażliwy na działanie tych związków. Ramnolipid nie wpływał na wzrost grzybów w badanym zakresie stężeń. Wnioski: Syntetyczne thisulfonaty wykazywały aktywność przeciwgrzybiczą, natomiast ramnolipid nawet w stężeniu 100 µg ml-1 nie hamował wzrostu badanych szczepów. Wszystkie preparaty charakteryzowała niska cytotoksyczność.