Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza mikologicznego zanieczyszczenia powietrza w wybranych pomieszczeniach domów studenckich

Autor:
Rafał Ogórek, Elżbieta Pląskowska, Katarzyna Kalinowska, Patrycja Fornalczyk, Anna Misztal, Justyna Budziak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
4
Strona początkowa:
201
Strona końcowa:
210
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, zanieczyszczenia powietrza, budynki użytku publicznego
Czytaj

Wprowadzenie: Pomieszczenia użytku publicznego charakteryzują się różną koncentracją i składem gatunkowym grzybów, który zależy od rodzaju użytkowego obiektu i jego wieku. Cel pracy: Ocena stopnia mikologicznego zanieczyszczenia powietrza wybranych pomieszczeń domów studenckich przez określenie liczebności i składu gatunkowego grzybów, z wykorzystaniem różnych podłoży hodowlanych. Materiał i metody: Materiał do badań stanowiło powietrze pobrane z 15 pomieszczeń domów studenckich jednej z wrocławskich uczelni wyższych. Analizę powietrza przeprowadzono metodą zderzeniową (urządzenie Air Ideal 3P) z użyciem podłoża hodowlanego Sabourauda i Czapek-Dox Agar. Wyniki: Analiza mikologiczna pobranych próbek powietrza wykazała, że wartości CFU (colony forming unit - j.t.k.) w m3 powietrza były zróżnicowane i zależały od rodzaju użytego w doświadczeniu podłoża, a uzyskane wyniki w wielu przypadkach były istotne statystycznie. Dla podłoża Sabourauda wartość CFU/m3 wahała się w przedziale od 184 do 889, a dla podłoża Czapek-Dox Agar od 139 do 978. Najczęściej izolowanymi gatunkami grzybów na obu podłożach były: Aspergillus niger, Cladosporium herbarium i Candida albicans. Temperatura w badanych pomieszczeniach wahała się od 22,3 do 24,5°C, a wilgotność powietrza - od 35,5 do 49,2%. Wnioski: Zastosowany rodzaj podłoża hodowlanego ma wpływ na skład gatunkowy i liczebność grzybów izolowanych z powietrza. Pożywka Czapek-Dox Agar w największym stopniu nadaje się do izolacji grzybów drożdżakowych, w tym patogenicznych dla ludzi (Candida spp., Rhodotorula spp.). W badanych pomieszczeniach domów studenckich nie zostały przekroczone normy dla pomieszczeń mieszkalnych i użytku publicznego w zakresie zanieczyszczeń mikologicznych powietrza.