Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Charakterystyka taksonomiczna grzybów drożdżopodobnych i drożdży właściwych izolowanych z układu oddechowego i pokarmowego człowieka

Autor:
Katarzyna Góralska, Maria Dynowska, Grażyna Barańska, Piotr Troska, Michał Tenderenda
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
4
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
219
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
drożdże właściwe, grzyby drożdżopodobne, Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae, Paracoccidioides brasiliensis
Czytaj

Wprowadzenie: W ciągu ostatnich lat przybywa doniesień o znacznym wzroście pojawiania się grzybów drożdżopodobnych i drożdży w ontocenozach narządowych człowieka. Dotyczy to głównie układu oddechowego i pokarmowego człowieka. Cel pracy: Analiza taksonomiczna grzybów drożdżopodobnych i drożdży właściwych pochodzących z układu oddechowego i przewodu pokarmowego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem liczby taksonów oraz zwróceniem uwagi na gatunki dominujące oraz gatunki rzadkie w poszczególnych odcinkach badanych ontocenoz. Materiał i metody: Materiał badawczy stanowiły grzyby drożdżopodobne i drożdże właściwe izolowane z układu oddechowego i pokarmowego człowieka. Grzyby hodowano i identyfikowano zgodnie ze standardowymi zaleceniami dla diagnostyki mikologicznej. Wyniki: Grzyby uzyskane z układu oddechowego zaklasyfikowano do 37 gatunków, zaś z przewodu pokarmowego do 23 gatunków. Dominowała klasyczna forma Candida albicans ? 19,49% w układzie oddechowym, 27,87% w przewodzie pokarmowym. Wnioski: Pięć gatunków zostało wyizolowanych po raz pierwszy w Polsce. Duża liczba wyizolowanych gatunków i obecność stadiów doskonałych sugeruje sukcesywny wzrost ekspansywności grzybów w stosunku do tkanek ludzkich. Uzyskane wyniki potwierdzają, że w układzie oddechowym grzyby znajdują lepsze warunki do namnażania się i rozwoju.