Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sporotrychoza. Przegląd 65 przypadków z Południowej Afryki

Autor:
Witold Kamil Jacyk, Kurt Frideric Ayerst, Marc Röscher
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
189
Strona końcowa:
196
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
sporotrychoza, postać limfatyczna, postać skórna umiejscowiona, postać narządowa, terbinafina
Czytaj

Wprowadzenie i cel pracy: Sporotrychoza jest najczęściej spotykaną głęboką grzybicą w Afryce Południowej. Wcześniejsze doniesienia z tego kraju dotyczyły głównie epidemiologii tego schorzenia. Celem niniejszego doniesienia jest dokonanie przeglądu obrazu klinicznego sporotrychozy u chorych z Afryki Południowej. Zwrócono szczególną uwagę na rozmaitość zmian skórnych i odpowiedź na leczenie.Materiał i metody: Obserwowano 65 chorych ze sporotrychoza. Po przeprowadzeniu szczegółowego badania wyodrębniono 4 postacie kliniczne: limfa-tyczną, skórną umiejscowioną, skórną rozsianą i narządową. U wszystkich chorych rozpoznanie schorzenia grzybiczego było oparte na wyniku badania mikologicznego i/lub histopatologicznego.Wyniki: Zaobserwowano znaczną wielopostaciowość zmian skórnych. Postać limfatyczna była najczęstsza. Obserwowano ją u 52 chorych. 40% chorych miało postać skórną umiejscowioną. U 5 chorych zmiany skórne były rozsiane i 3 z nich wykazało zajęcie innych niż skóra narządów. Tylko u 1 spośród tych 3 osób wykazano upośledzenie odpowiedzi immunologicznej. Chorzy byli leczeni jodkiem potasu lub itrakonazolem, względnie terbinafiną. Ta ostatnia zastosowana jako jedyny lek okazała się bardzo skuteczna w 1 przypadku wielonarządowego zakażenia z niezwykle rozległymi zmianami skórnymi. Wnioski: Sporotrychoza u pacjentów z Afryki Południowej charakteryzuje się znaczną wielopostaciowością zmian skórnych. Zajęcie narządów innych niż skóra było wyjątkowe w obserwowanej grupie chorych. Postać skórną umiejscowioną obserwowano głównie u dzieci pochodzenia europejskiego. Częstość pozostałych form sporotrychozy nie zależała od wieku, rasy i płci chorych. Nowe środki przeciwgrzybicze: terbinafiną i itrakonazol, okazały się skuteczne w leczeniu opisywanego schorzenia.