Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: NAJWAŻNIEJSZE INSTYTUCJE PEDIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI I NAJZNAMIENITSI JEJ PRZEDSTAWICIELE W OKRESIE INTENSYWNYCH PRZEOBRAŻEŃ WIELKOPRZEMYSŁOWYCH NA POCZĄTKU XX WIEKU

Autor:
Adriana Sikora
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
3
Strona początkowa:
105
Strona końcowa:
110
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
Łódź, pediatria, początek XX w., Kropla Mleka, szpital Anny Marii
Czytaj

Wielkoprzemysłowe przeobrażenia Łodzi na początku XX wieku spowodowały gwałtowny wzrost liczby jej mieszkańców - z 60 tys. do ponad 500 tys. w ciągu ok. 40 lat. Nie nadążał za tym rozwój miejskiego budownictwa i infrastruktury. Przeludnienie proletariackich mieszkań, fatalny stan sanitarny miasta, niskie zarobki robotników w fabrykach, zbyt długi czas pracy i niska świadomość zdrowotna ubogich warstw społeczeństwa były czynnikami sprzyjającymi dużej zachorowalności i śmiertelności, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Taka gwałtowność przeobrażeń przemysłowych w tak krótkim czasie nie miała miejsca w żadnym innym mieście w Polsce. U progu XX wieku w Łodzi nie istniała żadna placówka pediatrycznej opieki zdrowotnej. Potrzebę zorganizowania takiej opieki dostrzegli łódzcy lekarze, społecznicy oraz część fabrykanckich rodzin. W 1904 r. powstała w Łodzi pierwsza działająca na ziemiach polskich Kropla Mleka - oparta na wzorach francuskich placówka profilaktyczno-lecznicza, mająca na celu dostarczanie niemowlętom bezpiecznego, zdrowego pokarmu. Stała się wiodącą instytucją otwartej opieki pediatrycznej w skali kraju. W maju 1905 r. powstał szpital Anny Marii - pierwszy w Łodzi i jeden z pierwszych na ziemiach polskich szpital dziecięcy. W latach 1905-1913 na jego oddziałach hospitalizowano w sumie 9364 pacjentów Lekarze szpitala Anny Marii stosowali najnowocześniejsze, jak na ówczesne standardy, metody leczenia. Prowadzili też intensywną działalność naukowo-badawczą. W Łodzi powstało pierwsze w Polsce stowarzyszenie lekarzy pediatrów - pierwowzór Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Również w Łodzi powstało pierwsze czasopismo naukowe o profilu pediatrycznym - "Przegląd Pediatryczny". Działalność tych osób i instytucji przyczyniła się do spadku śmiertelności dzieci. Finansowane były głównie z funduszy filantropijnych, bez dotacji władz carskich i przychodów z ubezpieczalni. Na ich doświadczeniach wzorowały się kolejne placówki pediatryczne na ziemiach polskich.