Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: ZASTOSOWANIE OPERACYJNEJ TECHNIKI OSZCZĘDZAJĄCEJ MIĄŻSZ NARZĄDU U PACJENTÓW Z TORBIELAMI ŚLEDZIONY - OPIS DWÓCH PRZYPADKÓW

Autor:
Janusz Jabłoński, Małgorzata Lewandowska, Ewa Andrzejewska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
3
Strona początkowa:
124
Strona końcowa:
127
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
torbiele śledziony, leczenie, dzieci
Czytaj

Torbiele śledziony należą do rzadkich schorzeń tego narządu. Najczęściej nie wywołują one żadnych dolegliwości, a w przypadku torbieli objawowych symptomy są niecharakterystyczne. Rozpoznanie ustala się często przypadkowo podczas badania USG lub TK jamy brzusznej. Torbiele objawowe, powikłane oraz dużych rozmiarów (powyżej 5 cm) należy leczyć operacyjnie. Operacje oszczędzające miąższ śledziony zmniejszają ryzyko wczesnych i późnych powikłań septycznych, zwłaszcza zespołu piorunującej sepsy po splenektomii. Do procedur zachowujących miąższ śledziony należą: drenaż przezskórny torbieli, dekapsulacja, marsupializacja, wyłuszczenie torbieli oraz częściowa splenektomia. Całkowita splenektomia jest obecnie metodą z wyboru w przypadkach bardzo dużych torbieli, torbieli mnogich, zakażonych lub zlokalizowanych we wnęce śledziony. W pracy przedstawiono dwie chore leczone z powodu torbieli śledziony. W obu przypadkach wykonano wyłuszczenia torbieli. Autorzy dokonali również przeglądu technik operacyjnych stosowanych w przypadkach torbieli śledziony z analizą ich skuteczności.