Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: WEWNĄTRZCZASZKOWE POWIKŁANIA ZAPALNE I ZAKRZEPOWE JAKO NASTĘPSTWO ZAPALENIA UCHA ŚRODKOWEGO O ETIOLOGII STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - OPIS PRZYPADKU

Autor:
Agnieszka Rusińska, Bogdan Fijałkowski, Danuta Chlebna-Sokół
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
3
Strona początkowa:
128
Strona końcowa:
132
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zapalenie ucha środkowego, powikłania wewnątrzczaszkowe, zapalenie opon mózgowordzeniowych
Czytaj

W pracy przedstawiono opis przypadku 6-letniej dziewczynki z ciężkimi, wewnątrzczaszkowymi powikłaniami zapalnymi i zakrzepowymi w przebiegu zapalenia ucha środkowego o etiologii Streptococcus pneumoniae. Omówiono przebieg kliniczny choroby, wyniki badań dodatkowych, w tym charakterystyczne obrazy tomografii komputerowej głowy i zmiany w badaniach laboratoryjnych, oraz przedstawiono zastosowane leczenie. Podkreślono konieczność wnikliwej obserwacji dzieci leczonych ambulatoryjnie z powodu nawracających bólów ucha oraz propagowania szczepień zalecanych przez lekarzy pediatrów.