Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: GRANICE RACJONALNEJ TERAPII? DZIECKO Z ZESPOŁEM MNOGICH WAD WRODZONYCH W OPIECE PALIATYWNEJ - OPIS PRZYPADKU

Autor:
Elżbieta Wodzyńska, Witalij Andrzejewski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
3
Strona początkowa:
133
Strona końcowa:
137
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wady rozwojowe, leczenie płodu, wstrzymanie leczenia, opieka paliatywna nad dziećmi
Czytaj

Wrodzone wady rozwojowe występują w populacji żywo urodzonych noworodków z częstością 2-4%. Spośród nich przepuklina oponowo-rdzeniowa jest najczęstszą wadą wrodzoną układu nerwowego. Wobec postępu diagnostyki i terapii prenatalnej stało się możliwe podjęcie interwencji leczniczej u płodu. Istnieje jednakże nadal wiele wątpliwości, co do rzeczywistych korzyści w zestawieniu z możliwymi powikłaniami. W pracy zaprezentowano przypadek dziewczynki z zespołem mnogich wad wrodzonych, po operacji wewnątrzmacicznego zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej, która, po długotrwałej hospitalizacji, w ostatnim okresie życia została objęta domową opieką paliatywną. Zwrócono uwagę na problem prowadzenia przedłużonego, wielospecjalistycznego leczenia w przypadku niekorzystnego rokowania i podkreślono rolę opieki paliatywnej, jako alternatywy dla stosowania nadzwyczajnych procedur leczniczych." "Wrodzone wady rozwojowe występują w populacji żywo urodzonych noworodków z częstością 2-4%. Spośród nich przepuklina oponowo-rdzeniowa jest najczęstszą wadą wrodzoną układu nerwowego. Wobec postępu diagnostyki i terapii prenatalnej stało się możliwe podjęcie interwencji leczniczej u płodu. Istnieje jednakże nadal wiele wątpliwości, co do rzeczywistych korzyści w zestawieniu z możliwymi powikłaniami. W pracy zaprezentowano przypadek dziewczynki z zespołem mnogich wad wrodzonych, po operacji wewnątrzmacicznego zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej, która, po długotrwałej hospitalizacji, w ostatnim okresie życia została objęta domową opieką paliatywną. Zwrócono uwagę na problem prowadzenia przedłużonego, wielospecjalistycznego leczenia w przypadku niekorzystnego rokowania i podkreślono rolę opieki paliatywnej, jako alternatywy dla stosowania nadzwyczajnych procedur leczniczych.