Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1

Autor:
Ewa Piątkowska, Mieczysław Szalecki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
4
Strona początkowa:
173
Strona końcowa:
177
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, dzieci, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, choroba Hashimoto, przeciwciała
Czytaj

Wprowadzenie: U chorych na cukrzycę typu 1 współistnieją inne schorzenia o podłożu autoimmunologicznym, takie jak autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, (azt), celiakia, choroba Addisona i inne. Celem pracy była ocena częstości występowania i czynników ryzyka azt u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 w momencie zachorowania na cukrzycę i w trakcie dalszej obserwacji klinicznej. Materiał i metody: Badaniami objęto 382 dzieci, w wieku 1-18 lat, u których w latach 2001-2010 rozpoznano cukrzycę typu 1. U wszystkich oznaczano stężenie przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO). U chorych z dodatnim mianem przeciwciał wykonywano TSH i FT4 oraz USG tarczycy. Dzieci, u których początkowo nie stwierdzano obecności anty-TPO miały powtarzane badania w odstępach rocznych przez okres 2-8 lat. Wyniki: W momencie rozpoznania cukrzycy podwyższone miano anty-TPO stwierdzono u 14,4% chorych, częściej u dziewcząt niż u chłopców, p<0,01. Dzieci z dodatnim mianem anty-TPO były starsze niż z anty-TPO w granicach normy, p<0,05. Częstość podwyższonego miana anty-TPO rosła z wiekiem, powyżej 10 r.ż. 20,5% dzieci miało dodatnie anty-TPO w porównaniu z 8,3% wśród dzieci poniżej 10 r.ż., p <0,001. W momencie ujawnienia cukrzycy niedoczynność tarczycy rozpoznano u 14,5% dzieci z podwyższonym stężeniem anty-TPO, a u 2,1% w całej grupie. U 4,5% dzieci, u których pierwotnie poziom anty-TPO mieścił się w granicach normy, w ciągu następnych 1-8 lat stwierdzono dodatnie miano przeciwciał. Wnioski: U dzieci chorych na cukrzycę, ze względu na dużą częstość występowania autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, konieczne jest przeprowadzanie badań przesiewowych w tym kierunku już w momencie rozpoznania choroby i ponawianie ich zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.