Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstość występowania oraz czynniki skorelowane z otyłością brzuszną u studentek

Autor:
Edyta Suliga, Iwona Wronka, Romana Pawlińska-Chmara
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
4
Strona początkowa:
201
Strona końcowa:
205
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
otyłość brzuszna, status społeczno-ekonomiczny, styl życia
Czytaj

Wprowadzenie: Ryzyko wystąpienia chorób związanych z otyłością zależy nie tylko od stopnia otyłości, ale także od rozmieszczenia tkanki tłuszczowej. Najbardziej niebezpieczny dla zdrowia jest brzuszny typ otyłości. Cel pracy: Celem pracy było określenie częstości oraz czynników skorelowanych z występowaniem otyłości brzusznej u studentek. Materiał i metody: Materiał uzyskano w trakcie badań pomiarowych i ankietowych przeprowadzonych wśród 1129 studentek w wieku 19-24 lat. U każdej z osób dokonano pomiaru wysokości, masy ciała oraz obwodu talii. Występowanie niedoboru masy ciała, nadwagi i otyłości określono na podstawie BMI (body mass index), zgodnie z kryteriami WHO. Występowanie otyłości brzusznej zdefiniowano w przypadkach, gdy obwód talii był równy lub wyższy niż 80 cm. Status społeczno- -ekonomiczny badanych został określony za pomocą zmiennych: miejsca zamieszkania przed okresem studiów, wykształcenia matki, wykształcenia ojca. Dodatkowo, badane zostały poproszone o ocenę własnej sytuacji ekonomicznej. Ankieta posłużyła także do oceny nawyków żywieniowych oraz rekreacyjnej aktywności fizycznej. Wyniki: W badanej grupie częstość występowania niedoboru masy ciała wynosiła 11,1%, nadwagi i otyłości - 7,0%. Otyłość brzuszną stwierdzono u 11,2% badanych. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy grupami społeczno-ekonomicznymi pod względem obwodu talii oraz częstości występowania otyłości brzusznej. Wyniki badań wskazują, że otyłość brzuszna jest związana z licznymi, niebezpiecznymi dla zdrowia nawykami, które odnoszą się głównie do sposobu żywienia oraz małej aktywności fizycznej. Wnioski: Częstość występowania otyłości brzusznej była wyższa niż częstość występowania nadwagi i otyłości. Regularna aktywność fizyczna znacząco zmniejszała ryzyko wystąpienia otyłości brzusznej.