Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nutrigenetyka - perspektywy żywienia zindywidualizowanego

Autor:
Lucyna Kapka-Skrzypczak, Joanna Niedźwiecka, Małgorzata Cyranka, Marcin K. Kruszewski, Maciej Skrzypczak, Andrzej Wojtyła
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
4
Strona początkowa:
222
Strona końcowa:
226
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
nutrigenomika, nutrigenetyka, żywienie zindywidualizowane, zmienność genetyczna, jednonukleotydowy polimorfizm genowy
Czytaj

Aktualnie stosowane normy i zalecenia żywieniowe są uogólnione. Dotyczy to zarówno zaleceń dla osób zdrowych, gdzie założeniem jest prewencja schorzeń cywilizacyjnych, jak i osób chorujących, gdzie zalecenia mają wspomagać terapię. Najczęściej występującymi chorobami cywilizacyjnymi są otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, hiperlipidemia i choroby układu sercowo-naczyniowego. Precyzyjne określenie zapotrzebowania na składniki odżywcze oraz opracowanie zaleceń dietetycznych dla poszczególnych jednostek zdrowych i chorych w oparciu o osobnicze predyspozycje genetyczne będzie w przyszłości możliwe dzięki osiągnięciom nutrigenetyki i nutrigenomiki. W pracy przedstawiono przykłady odpowiedzi metabolicznej na składniki diety, w zależności od obecności określonych polimorfizmów genowych z podkreśleniem ich roli w prewencji bądź promocji rozwoju takich jednostek chorobowych jak cukrzyca, hiperlipidemia czy hipertensja. Uzyskane dotychczas wyniki badań stwarzają perspektywę skutecznej prewencji i leczenia chorób cywilizacyjnych w oparciu o indywidualnie dobraną terapię dietetyczną i modyfikację stylu życia. Osiągnięcia nutrigenetyki mogą być szczególnie przydatne w określaniu predyspozycji do wystąpienia cukrzycy typu 2 już u najmłodszych dzieci i jej wczesnej diagnostyki. Jest to istotne z tego względu, że cukrzyca typu 2 stanowi 85-90% wszystkich przypadków cukrzycy, a w momencie (niestety zbyt późnego) rozpoznania choroby, u około połowy osób występują jej powikłania. Korzystne efekty opartej o predyspozycje genetyczne dietoterapii można będzie osiągnąć również w przypadku dyslipidemii, niedoborów witamin bądź nadciśnienia tętniczego. Wszystko to pozwoli na zmniejszenie zachorowalności na te choroby oraz wzrost efektywności ich terapii.