Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pięcioletnia obserwacja lekowrażliwości szzczepów grzybów drożdżopodobnych u pacjentów onkologicznych

Autor:
Cecylia Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wiaczesław Niczyporuk, Maryna Krawczuk-Rybak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
209
Strona końcowa:
215
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, 5 lat, oporność
Czytaj

Wstęp: Literatura mikologiczna poświęca dużo miejsca problemowi oporności oraz zmniejszonej wrażliwości grzybów na powszechnie stosowane lekiprzeciwgrzybicze.Cel pracy: Pięcioletnia obserwacja lekowrażliwości szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych z ontocenozy jamy ustnej pacjentów ze schorzeniemnowotworowym oraz objawami kandydozy.Materiał i metody: Badaniem objęto szczepy grzybów drożdżopodobnych izolowanych z materiału pobranego z ontocenozy jamy ustnej pacjentówonkologicznych, u których w 1994 r. stwierdzane były objawy czynnej kandydozy - 326 szczepów, i w 1999 r. - 104 szczepy.Wyniki: W przypadku szczepów Candida albicans wykazano ogółem wzrost oporności szczepów Candida albicans na badane leki z 15,1% w 1994 r. do27,7% w 1999 r. i jej spadek dla szczepów Candida species z 26,2% w 1994 do 12,2% w 1999 r. Interesujące jest pojawienie się w 1999 r. opornościszczepów Candida albicans na 5-fluorocytozynę. Badane szczepy Candida albicans wykazywały na przestrzeni 5 lat prawie dwukrotny wzrost opornościna 2 i więcej badanych antymikotyków, w przeciwieństwie do izolatów Candida species, których oporność na 2 i więcej leków spadła prawie dwukrotnie.Wnioski: Wykazano narastanie oporności szczepów Candida albicans na powszechnie stosowane chemioterapeutyki przeciwgrzybicze, głównie imidazole.Zaobserwowano pojawienie się oporności szczepów Candida albicans na 5-fluorocytozynę. Stwierdzono spadek oporności badanych izolatów Candidaspecies na antymikotyki.