Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Krążące przeciwciała przeciw antygenom Trichophyton rubrum u chorych na grzybice skóry

Autor:
Eugeniusz Baran, Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Rafał Białynicki-Birula, Ewa Plomer-Niezgoda, Maria Cisło, Katarzyna Półgrabia-Szwedo
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
12
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Trichophyton rubrum, immunobloting, IgG, IgM
Czytaj

Założono, że w wyniku zakażenia Trichophyton rubrum dochodzi do powstania swoistej odpowiedzi humoralnej. Cel pracy: Zbadanie, czy występują swoiste krążące przeciwciała IgG i IgM skierowane przeciw antygenom T. rubrum u chorych na grzybice skóry i/lub paznokci. Materiał i metody: Ponieważ u chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) często występują infekcje, m.in. grzybicze, które mogą przebiegać bezobja-wowo lub skąpoobjawowo, utworzono dwie grupy kontrolne. W skład pierwszej wchodziły osoby zdrowe (25 badanych), a drugiej - chorzy na AZS (19 pacjentów). Przebadano 35 pacjentów z grzybicą skóry i/lub paznokci stóp. Grzybice potwierdzono bezpośrednim badaniem mitologicznym oraz hodowlą. Uzyskano następujące hodowle: T. mentagrophytes - 11 przypadków, T. rubrum - 6, M. canis - 3, C. albicans - 10, Scopulariopsis brevi-caulis - 2, Geotrichum candidum - 1. U 2 chorych wynik hodowli był ujemny, ale wobec jawnych objawów klinicznych i stwierdzenia grzybni w badaniu bezpośrednim włączono te osoby do grupy badanej. W badaniach użyto bardzo czułej i swoistej metody immunoblotingu (SDS-PAGE), umożliwiającej wykrycie krążących przeciwciał w niskich mianach. Jako antygenu użyto ekstraktu glikolowego z substancji uwalnianych z hodowli płynnej T. rubrum na podłożu Sabourauda. Do obliczeń statystycznych użyto dwustronnego testu Fischera. Wyniki: W badanych surowicach stwierdzono występowanie przeciwciał przeciw wielu antygenom T. rubrum. Ustalono, że najczęściej występujące przeciwciała są skierowane przeciwko antygenom o masie cząsteczkowej 29,5 kD, 25,7 kD oraz grupie antygenów o masach bliskich 17,8 kD i 8,9 kD. Wykazano, że przeciwciała przeciw antygenowi o masie 25,7 kD występują u większości badanych, zarówno u chorych na grzybice (31 spośród 35 badanych), chorych na AZS (18 spośród 19 badanych), jak i u osób zdrowych (24 spośród 25 badanych). Przeciwciała przeciwko antygenowi o masie 29,5 kD stwierdzono u 20 na 34 badanych pacjentów z grzybicą oraz jedynie u 2 osób z grupy kontrolnej i 4 chorych na AZS. Wykazano różnicę statystycznie istotną (p<0,05) między występowaniem tych przeciwciał u pacjentów z grzybicą a grupą kontrolną i chorych na AZS. U chorych z grzybicą również częściej niż w grupie kontrolnej i u chorych na AZS występowały przeciwciała przeciw grupie antygenów o masie 8,9 kD. Wnioski: Występowanie przeciwciał przeciw antygenowi o masie 25,7 kD u większości badanych osób, zarówno cierpiących na grzybice, jak i wolnych od tej infekcji, może świadczyć o szerokim rozpowszechnieniu grzybów w środowisku lub o krzyżowej reaktywności z powszechnie występującymi antygenami. Przeciwciała przeciw antygenowi o masie 29,5 kD wydają się specyficzne dla infekcji grzybiczych (p<0,05), a ich oznaczanie może stać się praktycznym testem serologicznym potwierdzającym infekcje grzybicze. Antygen ten ma właściwości wywoływania reakcji krzyżowej u chorych z grzybicą spowodowaną przez różne rodzaje grzybów.