Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Metaanaliza badań dotyczących stosowania leków działających na ośrodkowy układ nerwowy w terapii świądu cholestatycznego

Autor:
Anna Bogaczewicz, Tomasz Sobów, Jarosław Bogaczewicz, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
12
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
gabapentyna, butorfanol, naltrekson, ondansetron, mirtazapina, świąd tetrahydrokanabinol
Czytaj

Wprowadzenie: W związku z nie do końca poznaną patogenezą, leczenie świądu cholestatycznego stanowi wyzwanie dla klinicysty. W przypadku utrzymywania się świądu cholestatycznego, mimo leczenia choroby podstawowej rozważa się wskazania do stosowania leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, takich jakgabapentyna, butorfanol, tetrahydrokanabinol, mirtazapina, nalokson, naltrekson, ondansetron i sertralina. Obecnie zauważa się jednak niedostatek randomizowanych badań kontrolowanych z podwójnie ślepą próbą oraz przeglądów systematycznych i metaanaliz dotyczących stosowania tej grupy leków w leczeniu świądu cholestatycznego. Cel pracy: Zbadanie skuteczności stosowania leków działających na ośrodkowy układ nerwowy w terapii świądu cholestatycznego w formie przeglądu systematycznego i metaanalizy badań. Materiał i metody: W wyborze badań dotyczących stosowania gabapentyny, butorfanolu, tetrahydrokannabinolu, naloksonu, naltreksonu, ondansetronu, mirtazapiny i sertraliny w leczeniu świądu cholestatycznego kierowano się koniecznością uwzględnienia randomizowanych badań kontrolowanych (randomized controlled trials, RCT). W analizie statystycznej wykorzystano program MetaEasy, v1.0.4. Metaanalizę przeprowadzono opierając się na różnicy średnich (MD) z uwzględnieniem dolnego i górnego zakresu przedziału ufności (95% CI), w modelu z efektem zmiennym. Do metaanalizy włączono 2 RTC opisujące zastosowanie naltreksonu u 26 pacjentów w leczeniu świądu cholestatycznego, 2 RCT dotyczące stosowania naloksonu u 22 pacjentów, 3 RCT dotyczące stosowania ondansetronu u 30 chorych, 1 RCT oceniające działanie sertraliny u 12 chorych i 1 RCT przeprowadzone na 15 pacjentach, które dotyczyło stosowania gabapentyny. Znaleziono ponadto 3 opisy przypadków dotyczących stosowania butorfanolu, tetrahydrokannabinolu i mirtazapiny w leczeniu świądu cholestatycznego, które nie zostały włączone do metaanalizy. Wyniki: Wykazano, że w leczeniu świądu cholestatycznego stosowanie naltreksonu w porównaniu z placebo istotnie statystycznie redukuje odczuwanie tego objawu zarówno podczas godzin dziennych (MD=0,91 [95% CI=0,26-1,56]; MD=1,64 [95% CI=0,66-2,62]), jak i nocnych (MD=0,85 [95% CI=0,2-1,51]; MD=1,48 [95% CI=0,5-2,46]). Stosowanie doraźnie naloksonu istotnie statystycznie redukowało odczuwanie świądu cholestatycznego w porównaniu z placebo (MD=0,74 [95% CI=0,22-1,26]; MD=0,06 [95% CI=-0,8-0,94). W 2 RCT oceniających stosowanie ondansetronu albo nie wykazano istotnej przewagi stosowania leku w porównaniu z placebo, albo wykazano umiarkowaną redukcję świądu (zmniejszenie VAS o 1,34; 95%CI=0,12-2,56; p=0,033). W RCT dotyczącym stosowania sertraliny na podstawie analizy zmiany średniej VAS stwierdzono istotną redukcję świądu w grupie z interwencją w porównaniu z placebo (p=0,009). W RCT badającym stosowanie gabapentyny nie wykazano istotnej redukcji świądu w grupie z interwencją w porównaniu z grupą kontrolną z placebo. Wnioski: W leczeniu świądu cholestatycznego stosowanie naltreksonu, naloksonu i sertraliny skuteczniej redukuje odczuwanie świądu w porównaniu z placebo. Nie ma przekonujących wyników badań nad przewagą stosowania gabapentyny, ondansetronu, mirtazapiny, butorfanolu i tetrahydrokannabinolu w porównaniu z placebo.