Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena obrazu kapilaroskopowego u pacjentów z twardziną ograniczoną, układową i izolowanym objawem Raynauda

Autor:
Beata Bergler-Czop, Ligia Brzezińska-Wcisło, Ewa Syguła, Anna Lis-Święty
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
22
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
mikrokrążenie, kapilaroskopia
Czytaj

Wprowadzenie: Pierwotny objaw Raynauda występuje również u zdrowych osób, zwłaszcza u kobiet, i jest wyrazem nasilonej wazodilatacji, np. pod wpływem niskiej temperatury. Wtórny objaw jest natomiast spotykany w wielu chorobach tkanki łącznej, a zwłaszcza w twardzinie układowej. Kapilaroskopia jest bezpieczną i łatwą metodą oceny mikrokrążenia i wczesnych zmian, które mogą świadczyć o transformacji pierwotnego objawu Raynauda we wtórny. Cel pracy: Celem badania jest porównanie obrazów kapilaroskopowych u pacjentów z twardziną ograniczoną, układową i izolowanym objawem Raynauda. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród chorych leczonych z powodu twardziny ograniczonej, układowej i izolowanego objawu Raynauda w Klinice Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wykonano je u 40 (38 kobiet i 2 mężczyzn, średnia wieku 48,15±17,12 roku) pacjentów - u każdego chorego dwukrotnie w odstępie 12-24 miesięcy. Wyniki: Wykonana przez analiza świadczy o widocznych zmianach w mikrokrążeniu u pacjentów podczas okresu obserwacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na chorych, u których mimo braku cech klinicznych twardziny układowej, obserwuje się obecność nieswoistych przeciwciał ANA, a także ACA i Scl70.