Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Biotypy enzymatyczne szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych z różnych ontocenoz

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Wiaczesław Niczyporuk, Marianna Bartoszewicz, Irena Roszkowska, Maciej Szczurzewski, Jadwiga Trybuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
17
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida albicans, API ZYM, biotyp
Czytaj

Cel: Określenie biotypów enzymatycznych szczepów Candida albicans wyhodowanych z materiału pobranego z różnych ontocenoz. Materiał i metody: Badaniem objęto 993 szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego z różnych ontocenoz: jamy ustnej (92 osoby z objawami kandydozy i 63 zdrowe), pochwy (607 osób z objawami kandydozy i 95 osób zdrowych), cewki moczowej (83 osoby z objawami kandydozy), skóry (15 osób), paznokci (18 osób), owrzodzeń podudzi (10 osób), oraz ze zmian chorobowych błony śluzowej żołądka (10 osób). Aktywność enzymatyczną oceniano przy użyciu testu API ZYM firmy bioMerieux. Biotypowanie szczepów przeprowadzono według klasyfikacji Williamsona oraz Kurna-towskiej i Kurnatowskiego. Wyniki: Analizując biotypy enzymatyczne charakterystyczne dla szczepów Candida albicans izolowanych z ontocenozy jamy ustnej osób z objawami kandydozy, stwierdzono, że najwięcej należało do biotypu F (33,7%). Generalnie 89,1% zaliczało się do biotypów wg klasyfikacji Williamsona, a 4,3% wymagało klasyfikacji do nowych grup. Wśród osób zdrowych większość szczepów należało do biotypu E (17,5%). Ogółem 54% zaliczało się do biotypów wg klasyfikacji Williamsona, a 35% wymagało klasyfikacji do nowych grup. W przypadku izolatów wyhodowanych z ontocenozy pochwy osób chorych i zdrowych większość należała do biotypu A (odpowiednio 33,9% i 3%). Szczepy od osób chorych generalnie zaliczały się w 76,6% do biotypów wg klasyfikacji Williamsona i w 13,2% do nowych grup, a od osób zdrowych w 87,4% do klasyfikacji według Williamsona i w 8,4% do nowych biotypów. Szczepy izolowane z ontocenozy cewki moczowej kwalifikowały się w większości do biotypu A (55,4%), w tym generalnie zaliczały się w 79,5% do biotypów wg klasyfikacji Williamsona. Izolaty wyhodowane ze zmian chorobowych na skórze i zmian patologicznych w obrębie błony śluzowej żołądka należały głównie do biotypu A (odpowiednio 46,7% i 30%). Generalizując, izolaty ze skóry zaliczały się w 66,7% do biotypów wg klasyfikacji Williamsona i w 13,3% do nowych grup, a szczepy ze zmian w obrębie błon śluzowych żołądka w 70% do biotypów wg klasyfikacji Williamsona i w 10% do nowych grup. Wnioski: Szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego z różnych ontocenoz różniły się pod względem biotypu enzymatycznego. Różnice takie stwierdzano także między izolatami pobranymi z materiału od osób chorych i zdrowych.