Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C u chorych z liszajem płaskim z Polski Północnej

Autor:
Igor Michajłowski, Marta Malek, Michał Sobjanek, Dorota Kozicka, Monika Zabłotna, Adam Włodarkiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
28
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
liszaj płaski, wirusowe zapalenie wątroby typu C
Czytaj

Wprowadzenie: Etiologia liszaja płaskiego (lichen planus; LP) pozostaje niewyjaśniona. Związek między LP a zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (hepatitis c virus, HCV) ciągle jest przedmiotem badań, a wyniki są niejednoznaczne. Cel pracy: Określenie częstości występowania przeciwciał anty-HCV u pacjentów z LP z Polski Północnej. Materiał i metody: U 104 pacjentów z liszajem płaskim wykonano badanie na obecność przeciwciał anty- HCV przesiewowymi testami immunoenzymatycznymi (ELISA). Wyniki: Obecność przeciwciał anty-HCV wykryto u 4 pacjentów z liszajem płaskim (3,85%). Częstość występowania przeciwciał była większa niż w polskiej populacji ogólnej (3,85% vs 0,2-1,4%). Wniosek: Wirus zapalenia wątroby typu C może brać udział w patogenezie liszaja płaskiego na przykładzie grupy pacjentów z rejonu Polski Północnej.