Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nietypowy obraz niesztowic prowadzący do rozpoznania AIDS - opis przypadku

Autor:
Adam Reich, Weronika Chorążyczewska, Katarzyna Kowalska-Górska, Weronika Rymer
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
31
Strona końcowa:
33
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
AIDS, niesztowica, HIV
Czytaj

Niesztowica to bakteryjne schorzenie skóry najczęściej wywoływane przez bakterie Gram-dodatnie. Choroba często dotyczy osób wyniszczonych, niedożywionych oraz z obniżoną odpornością. W niniejszej pracy przedstawiono 32-letnią kobietę, u której nietypowy obraz morfologiczny i przebieg choroby przyczynił się do rozpoznania zakażenia wirusem HIV. Prezentowany przypadek ma na celu zwrócenie uwagi na istotną rolę lekarzy dermatologów we wczesnej diagnostyce zakażenia HIV i nabytego zespołu niedoboru odporności. Jednocześnie Autorzy podkreślają potrzebę zachowania szczególnej czujności w przypadku nietypowo manifestujących się lub przebiegających chorób skóry, a w razie potrzeby kierowania pacjentów na badania w kierunku obecności zakażenia HIV. Wczesne wykrycie zakażenia pozwala na wdrożenie odpowiedniego postępowania leczniczego i niewątpliwie przyczynia się do poprawy rokowania w tej grupie chorych