Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Witamina D a czerniak - przegląd literatury

Autor:
Aleksandra Batycka-Baran, Iwona Kuczborska, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
41
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
witamina D, czerniak złośliwy, promienie UV
Czytaj

Witamina D jest substancją hamującą podziały i stymulującą różnicowanie się komórek. Niemal 90% witaminy D w organizmie ludzkim jest produkowane w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. Badania eksperymentalne i epidemiologiczne wykazały, że wpływa ona bezpośrednio na komórki nowotworowe, a także na wzrost i rokowanie nowotworów narządów wewnętrznych, takich jak np.: rak piersi, jelita, prostaty i jajnika. Istnieje także coraz więcej przesłanek świadczących o tym, że ma ona znaczenie dla rozwoju czerniaka. W przypadku tego nowotworu zależności między witaminą D a jego powstaniem i progresją wydają się jednak nieco bardziej złożone. Z jednej strony nie ma wątpliwości, że promieniowanie słoneczne działa mutagennie i jest związane z rozwojem raka skóry, z drugiej zaś istnieją liczne doniesienia świadczące o protekcyjnym działaniu witaminy D w czerniaku. Zagadnienie to jest kontrowersyjne, zwłaszcza biorąc pod uwagę prowadzoną obecnie kampanię zmierzającą do rozpropagowania idei unikania nadmiernej ekspozycji na słońce, jako profilaktyki raka skóry. W niniejszym artykule autorzy prezentują dostępne publikacje dotyczące badań laboratoryjnych i epidemiologicznych poruszających zagadnienie wpływu witaminy D na czerniaka.