Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Osoczowe stężenia kseniny u dzieci

Autor:
Beata Mrózek, Przemysław J. Tomasik, Andrzej Wędrychowicz, Małgorzata Wójcik, Szymon Skoczeń, Krzysztof Fyderek, Jerzy Starzyk, Krystyna Sztefko
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
8
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
ksenina, otyłość, nieswoiste zapalenia jelit, równowaga energetyczna
Czytaj

Wprowadzenie: Ksenina jest peptydem niedawno odkrytym u ludzi. Stężenie kseniny w osoczu u ludzi wzrasta po posiłku, z tego względu uważana jest ona za marker sytości. Niewiele wiadomo na temat mechanizmów, za pomocą których ksenina reguluje przyjmowanie pokarmu. Do tej pory w bazie MEDLINE ukazały się nieliczne doniesienia dotyczące wpływu kseniny na organizm człowieka, a żadna publikacja nie dotyczyła dzieci. Cel pracy: Celem pracy była ocena stężenia kseniny we krwi u dzieci z zaburzeniami równowagi energetycznej. Materiał i metody: Oznaczenie stężenia kseniny wykonano u dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit (IBD) (n=53; wiek 14±3 lata), dzieci otyłych (n=26; wiek 14±2,8 roku) w teście OGGT oraz jednorazowo u dzieci zdrowych (n=10; wiek 15,7±2,2 roku). Stężenie kseniny w osoczu oznaczano metodą radioimmunologiczną. Wyniki: Średnie stężenie kseniny w osoczu zdrowych dzieci wynosiło 371±36 pg/ml. U dzieci w ostrej fazie IBD średnie stężenie kseniny wynosiło 367±96 pg/ml, wzrastało w trakcie leczenia 399±55 pg/ml, a najwyższe stężenie było u dzieci w remisji 412±55 pg/ml. W grupie dzieci otyłych średnie stężenie wynosiło 198±69 pg/ml i było statystycznie znamiennie niższe (p<0,001) w porównaniu do średniej wartości stężenia uzyskanej u dzieci zdrowych. Obciążenie glukozą nie miało istotnego wpływu na stężenie tego peptydu w osoczu dzieci otyłych. Wnioski: Ksenina bierze udział w regulacji gospodarki energetycznej u dzieci.