Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Budowa i skład ciała młodzieży studiującej wychowanie fizyczne: doniesienie wstępne

Autor:
Marcin Smolarczyk, Andrzej Wiśniewski, Anna Czajkowska, Anna Kęska, Joanna Tkaczyk, Katarzyna Milde, Henryk Norkowski, Jan Gajewski, Adam Trajdos, Anna Majchrzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
1
Strona początkowa:
27
Strona końcowa:
32
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
skład ciała, zawartość tłuszczu, wychowanie fizyczne
Czytaj

Wprowadzenie: Młodzież studiująca wychowanie fizyczne jest a priori uznawana za mającą prawidłową budowę i skład ciała. Słuszności tego poglądu nie udaje się potwierdzić w piśmiennictwie. Cel pracy: Określenie podstawowych parametrów auksologicznych u młodzieży studiującej wychowanie fizyczne. Materiał i metody: Zbadano 235 studentów pierwszego roku wychowania fizycznego, 32% kobiet (n=74) i 68% mężczyzn (n=161). U wszystkich wykonano pomiar wysokości ciała, masy ciała, obwodu talii i bioder, składu ciała (bioimpedancja) z określeniem odsetka tłuszczu (FM%) i beztłuszczowej masy ciała (FFM%). Wyniki: Średnia unormowana wysokość ciała kobiet wynosiła 0,48±1,07 SDS, mężczyzn 0,51±1,04 SDS. Średnia unormowana masa ciała kobiet wynosiła 0,4±0,94 SDS, mężczyzn 0,83±0,9 SDS. Średni odsetek tłuszczu w składzie ciała kobiet i mężczyzn wynosił odpowiednio 21,5±5,06 w zakresie 10,16 do 35,06% oraz 12,5±3,97 w zakresie od 4,36 do 22,28%. U 1/3 kobiet FM% w składzie ciała był wyższy niż 25%. Wnioski: 1. Młodzież wybierająca studia przygotowujące do zawodów związanych z wychowaniem fizycznym i kulturą fizyczną cechuje się, bez względu na płeć, wyższą wysokością ciała i większą masą ciała niż w populacji ogólnej. 2. Osoby niskie studiują wychowanie fizyczne rzadziej niż wysokie. 3. U większości studentów wychowania fizycznego powodem większej masy ciała niż w populacji ogólnej jest dominujący udział beztłuszczowej masy ciała w składzie ciała, jednak u niektórych kobiet zaobserwowano stosunkowo dużą zawartość tłuszczu. 4. Posługiwanie się wskaźnikiem masy ciała, a także wskaźnikiem talia-biodro nie jest dostatecznie czułym sposobem przesiewowego wykrywania przypadków otłuszczenia u aktywnych fizycznie młodych dorosłych i nie powinno wobec tego zastępować oznaczania zawartości tłuszczu w składzie ciała.