Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zawartość tkanki tłuszczowej u młodych dorosłych oceniona na podstawie pomiaru fałdów skórno-tłuszczowych i wskazań analizatora składu ciała

Autor:
Anna Kęska, Joanna Tkaczyk, Anna Czajkowska, Andrzej Wiśniewski, Henryk Norkowski, Marcin Smolarczyk, Paweł Kapuściński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
1
Strona początkowa:
33
Strona końcowa:
36
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
tkanka tłuszczowa, antropometria, bioimpedancja elektryczna, młodzi dorośli
Czytaj

Wprowadzenie: Pomiary składu ciała mają istotne znaczenie w ocenie stanu odżywienia, jak też ocenie ryzyka rozwoju chorób związanych z nieprawidłową zawartością tkanki tłuszczowej w organizmie. Znanych jest wiele metod pozwalających ocenić ilość i rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w ustroju. Szczególnie często stosowane są te, które są proste i nie wymagają dużych nakładów finansowych oraz umożliwiają ocenę składu ciała dużej liczby osób (badania populacyjne). Z dotychczasowych obserwacji wynika, że dostarczają one rozbieżnych wyników, dlatego też postuluje się prowadzenie dalszych badań porównawczych w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, płci i budowy ciała. Cel pracy: Porównanie ilości tkanki tłuszczowej w organizmie młodych kobiet i mężczyzn ocenionej metodą antropometryczną oraz bioelektrycznej impedancji (BIA). Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 65 kobiet i 109 mężczyzn, studentów wychowania fizycznego. Średni wiek metrykalny kobiet wynosił 20,5±3,1 roku, mężczyzn 19,9±1,4 roku. Wykonano pomiary masy i wysokości ciała oraz grubości 4 fałdów skórno-tłuszczowych (SF): nad mięśniem dwugłowym, nad mięśniem trójgłowym, pod łopatką i nad talerzem kości biodrowej, które wykorzystano do obliczenia procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w ustroju wedłg równania Durnina i Womersleya. Oceny składu ciała dokonano również metodą BIA. Wszystkie pomiary u danej osoby wykonano w tym samym dniu. Wyniki: Średnia wartość wskaźnika masy ciała (BMI) wynosiła 21,4±1,9 u kobiet, a u mężczyzn 23,9±2,4. Średnia zawartość tkanki tłuszczowej uzyskana z pomiarów SF u kobiet wynosiła 16,7±7,1%, a u mężczyzn 10,2±6,6%. Ilość tkanki tłuszczowej oceniona metodą BIA była wyższa u studentek średnio o 5% (p <0,001), zaś u studentów o 3% (p <0,001). U obu płci zaobserwowano dodatnią korelację między zawartością tkanki tłuszczowej w organizmie ocenioną metodą antropometryczną i BIA (studentki: r=0,448; p <0,05; studenci r=0,380; p <0,05). Wnioski: Zaobserwowano różnice w ocenie ilości tkanki tłuszczowej w ustroju w zależności od rodzaju zastosowanej metody, większe w przypadku badanych kobiet.