Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzybica paznokci wywołana niedermatofitami w materiale Kliniku Dermatologicznej AM w Gdańsku w latach 1994-luty 1998

Autor:
Adam Szarmach, Roman Nowicki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
33
Strona końcowa:
40
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
zakażenie niedermatofitowe, paznokcie, częstość występowania, czynniki etiologiczne, dane społeczno-demograficzne
Czytaj

Spośród grzybów chorobotwórczych, mających istotne znaczenie w etiologii onychomikozy, oprócz dermatofitów wymienia się także niedermatofity. Dotyczy to zwłaszcza grzybów drożdżopodobnych, w mniejszym zaś stopniu pleśniowych. Wyniki badań dotyczących tego zagadnienia pod wieloma względami (m.in. częstości występowania, roli poszczególnych rodzajów lub gatunków grzybów drożdżopodobnych, względnie pleśniowych, przebiegu i cech morfologiczno-klinicznych) często są niejednolite, co wiąże się z koniecznością kontynuowania systematycznych badań w tym zakresie. W okresie 1994-luty 1998 dokonano analizy grzybicy paznokci wywołanej zakażeniem grzybami niedermatofitowymi (grzyby drożdżopodobne i pleśniowe) u chorych kierowanych do Pracowni Mikologicznej Kliniki Dermatologicznej AM w Gdańsku (lub leczonych ambulatoryjnie, względnie w warunkach hospitalizacji w Klinice Dermatologicznej). Na ogólną liczbę 505 chorych z potwierdzoną klinicznie i mikologicznie (preparat bezpośredni i hodowla) ony-chomikozą, zakażenie niedermatofitami można było wykazać aż u 279 (54,3%) badanych. Wśród niedermatofitów najczęstszą przyczyną zakażeń płytek paznokciowych były grzyby drożdżopodobne (247 osób - 48,9%), zwłaszcza C. albicans, znacznie rzadziej natomiast pleśniowce (32 osoby -6,3%), a spośród nich głównie S. brevicaulis. Dokonano także analizy częstości występowania niedermatofitowej grzybicy paznokci w poszczególnych latach badań. Oceniano również występowanie onychomikozy wywołanej zakażeniem grzybami drożdżopodobnymi i pleśniowymi w zależności od wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz charakteru wykonywanej pracy (dane społeczno-demograficzne i socjalne). Wykazano, iż grzybica paznokci wywołana grzybami drożdżopodobnymi wyraźnie częściej występuje u kobiet i dotyczy zwłaszcza płytek i wałów okołopaznokciowych rąk. Grzyby pleśniowe w naszym materiale chorych izolowano wyłącznie ze zmienionych paznokci stóp. Nie stwierdzono wyraźnej różnicy w częstości występowania ple-śnicy paznokci w zależności od płci. Zakażenia mieszane w naszym materiale wykazano w 11 hodowlach i dotyczyły one głównie współistnienia zakażeń wywołanych grzybem pleśniowym S. brevicaulis i T. rubrum, a tylko w sporadycznych przypadkach S. brevicaulis i T. mentagrophytes oraz C. albicans, Aspergillus sp. i T. rubrum. Dokonana u 72 chorych obserwowanych w okresie 1997-luty 1998 dokładna analiza cech morfologiczno-klinicznych zmienionych pod wpływem zakażenia płytek paznokciowych grzybami drożdżopodobnymi, zwłaszcza C. albicans, wykazała częste współistnienie nasilonego niekiedy stanu zapalnego i obrzęku w obrębie wałów okołopaznokciowych, głównie rąk. Stan zapalny wałów okołopaznokciowych w przypadkach zakażeń wywołanych pleśniowcami był z reguły słabo zaznaczony i obserwowany tylko w sporadycznych przypadkach.