Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nadciśnienie tętnicze w ciąży - diagnostyka i leczenie

Autor:
Iwonna Grzywanowska-Łaniewska, Mirosław Dłużniewski, Marek Kuch
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
44
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nadciśnienie, ciąża, diagnostyka, farmakoterapia, poród
Czytaj

Nadciśnienie tętnicze (NT) komplikuje przebieg ok. 5-10% wszystkich ciąż, stanowiąc jedną z głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności, zarówno matek, jak i płodów/noworodków. Kryteria rozpoznania NT w ciąży to RRs≥140 mmHg i/lub RRr≥90 mmHg. Klasyfikacja NT w ciąży obejmuje 4 postaci: 1) uprzednio występujące NT; 2) NT indukowane ciążą - pojawiające się po 20 tygodniu ciąży, przebiegające z białkomoczem lub bez; 3) uprzednio występujące NT z nałożonym NT wywołanym ciążą z białkomoczem; 4) NT niedające się sklasyfikować przed porodem. Wyjątkowo groźną postacią NT w ciąży jest nadciśnienie wywołane ciążą przebiegające z białkomoczem ≥500 mg/dobę; nosi ono nazwę stanu przedrzucawkowego, a jego szczególne postaci - zespół HELLP i rzucawka - stanowią zagrożenie dla życia matki i płodu. Opieka nad ciężarną z NT obejmuje ścisłe monitorowanie (diagnostyka stanu przedrzucawkowego i jego powikłań), leczenie niefarmakologiczne oraz farmakoterapię, a także ustalenie optymalnego momentu zakończenia ciąży. W okresie połogu pacjentki nadal wymagają nadzoru, a rozpoznanie NT jest weryfikowane i podlega ewentualnemu dalszemu leczeniu.