Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola implantowanego kardiowertera-defibrylatora w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca

Autor:
Artur Klimczak, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
45
Strona końcowa:
54
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ICD, kardiowerter-defibrylator, niewydolność serca, nagły zgon sercowy, arytmia komorowa
Czytaj

Leczenie niewydolności serca (NS) opiera się w znacznej mierze na farmakoterapii. Istnieje ponadto szereg metod zabiegowych, zwłaszcza z dziedziny elektrokardiologii inwazyjnej, które mają coraz szersze zastosowanie w leczeniu chorych z niewydolnością serca. Znajdują się wśród nich implantowalne urządzenia, takie jak rozrusznik resynchronizujący serce (CRT) oraz automatyczny kardiowerter-defibrylator (ICD). U pacjentów z niewydolnością serca istotnym problemem jest zapobieganie nagłemu zgonowi sercowemu - to właśnie w tym zakresie zastosowanie znajduje terapia ICD. Implantacja ICD u pacjentów z niewydolnością serca może być wykonana w ramach zarówno pierwotnej, jak i wtórnej prewencji nagłego zgonu sercowego. Jednakże coraz większe znaczenie w leczeniu pacjentów z NS mają urządzenia łączące funkcję CRT oraz ICD - CRT-D. Praca omawia zasady działania ICD oraz prezentuje aktualne wskazania do terapii ICD (a także CRT-D), w prewencji pierwotnej i wtórnej nagłego zgonu sercowego. Poruszane są także kwestie związane z opieką nad pacjentem z zaimplantowanym ICD (nieadekwatne interwencje, burza elektryczna, opieka psychologiczna). Współczesne urządzenia ICD i CRT-D posiadają wiele funkcji diagnostycznych, które pozwalają na monitorowanie parametrów hemodynamicznych, dzięki czemu możliwe jest wykrywanie zmian poprzedzających wystąpienie klinicznych objawów dekompensacji niewydolności serca.