Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ostre zespoły wieńcowe u chorych dializowanych

Autor:
Anna Tomaszuk-Kazberuk, Jolanta Małyszko, Włodzimierz J. Musiał
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
55
Strona końcowa:
58
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ostre zespoły wieńcowe, dializy, schyłkowa choroba nerek
Czytaj

Zawał mięśnia sercowego jest związany ze złym długoterminowym rokowaniem u pacjentów dializowanych ze schyłkową przewlekłą chorobą nerek. Chorzy dializowani z ostrymi zespołami wieńcowymi mają niekorzystne rokowanie nie tylko ze względu na groźną chorobę, jaką jest zawał serca, ale przede wszystkim z powodu trudności w jej rozpoznaniu. 2-letnie przeżycie, które oscyluje wokół 25%, pozostaje praktycznie niezmienne od ostatnich 20 lat. Wynika to z nietypowych objawów klinicznych, trudnych do interpretacji zapisów EKG oraz stale podwyższonego u znacznej części dializowanych poziomu wskaźników martwicy mięśnia sercowego, takich jak troponina. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na niekorzystne rokowanie w tej szczególnie zagrożonej grupie chorych jest zbyt mało intensywne leczenie. Dotyczy to zarówno rzadko stosowanej terapii reperfuzyjnej, w tym pilnych interwencji wieńcowych, jak i niepełnego leczenia farmakologicznego. Stan ten wynika z obawy przed krwawieniami, przedawkowaniem leków oraz z braku aktualnych wytycznych dotyczących postępowania u pacjentów ze schyłkową przewlekłą chorobą nerek. Potrzebne są randomizowane badania, na których oparte zostaną standardy postępowania w ostrych zespołach wieńcowych (ACS) u chorych dializowanych.