Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowe wytyczne ESC dotyczące postępowania w zaburzeniach lipidowych - na co zwrócić uwagę?

Autor:
Paweł Burchardt, Henryk Wysocki
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
59
Strona końcowa:
62
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dyslipidemie, wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych
Czytaj

Wśród zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego pojawiły się zupełnie nowe rekomendacje, dotyczące postępowania w zaburzeniach gospodarki lipidowej. Wytyczne te nie tylko poszerzają i systematyzują dotychczasowe poglądy, ale również definiują konkretne sytuacje kliniczne, w których zaburzenia lipidowe mogą występować. W rekomendacjach uwzględniono rozszerzenia stratyfikacji Euroscore o poziom HDL, zasugerowano ponadto nowe trendy w farmakoterapii. W końcu eksperci wypowiedzieli się w kwestii kontroli i monitorowania terapii hipolipemizującej. Wyznaczono normy czasowe dla oceny poszczególnych parametrów gospodarki lipidowej, a także określono wskazania do oznaczeń kinazy kreatyninowej i aminotransferazy alaninowej (w kontekście hepatotoksyczności). Dużo uwagi poświęcono ważnej kwestii dostrzegania nowych, alternatywnych celów terapeutycznych wśród pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka, u których osiągnięto poziom LDL<70 mg/dl. Innymi słowy eksperci zwracają uwagę na niewystarczającą wartość prognostyczną poziomów cholesterolu całkowitego i LDL (w profilaktyce wtórnej) dla oceny progresji ryzyka sercowo-naczyniowego. Jednocześnie zalecają u takich pacjentów (a zwłaszcza u osób z zespołem metabolicznym) alternatywne oznaczenia poziomów apoproteiny B100 oraz frakcji non-HDL.