Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Autor:
Dominika Filipiak-Strzecka, Piotr Hamala, Piotr Lipiec
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
67
Strona końcowa:
70
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
aktualności kardiologiczne, nowości badań klinicznych
Czytaj

W artykule omówiono rezultaty opublikowanych w ostatnim czasie badań klinicznych dotyczących roli echokardiografii przezklatkowej w ostrym zespole aortalnym typu A, wpływu niedokrwistości na rokowanie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, wpływu poziomu żelaza na rokowanie w zespole Eisenmengera oraz znaczenia poziomu aldosteronu w rokowaniu w grupie cierpiących na stabilną chorobę wieńcową. Przedstawiono również rezultaty badań dotyczących zastosowania kwasu acetylosalicylowego w prewencji pierwotnej u kobiet, stentowania tętnicy szyjnej wewnętrznej w ostrej fazie udaru niedokrwiennego, wdrożenia rehabilitacji ruchowej u pacjentów z przetrwałym migotaniem przedsionków, a także wpływu indeksu glikemicznego i zawartości białka w diecie na ryzyko chorób sercowo- -naczyniowych.