Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przeciek w obrębie łaty w przegrodzie międzyprzedsionkowej po korekcji chirurgicznej ASD II

Autor:
Bartosz Lasota, Katarzyna Mizia-Stec, Beata Rożek, Zbigniew Gąsior
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
75
Strona końcowa:
78
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, przeciek, Amplatzer
Czytaj

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu wtórnego (ASD II) należy do najczęściej występujących wad wrodzonych serca u osób dorosłych. W tej grupie osób rozpoznawany jest zwykle przypadkowo bądź w trakcie diagnostyki objawów niewydolności serca. Obecnie do dyspozycji pacjentów są 2 metody leczenia wady serca - chirurgiczna i przezskórna. Mimo dużej skuteczności i bezpieczeństwa leczenia operacyjnego odnotowano przypadki nawrotu przecieku z powodu przerwania ciągłości łaty. Coraz większe znaczenie zyskuje zastosowanie zapinek Amplatza, przede wszystkim z uwagi na mniejszy odsetek powikłań i stosunkowo szybką poprawę jakości życia chorych. W przypadku nawrotu przecieku po wcześniejszej korekcji decyzja o sposobie dalszego postępowania i wyboru optymalnej metody leczenia ma charakter indywidualny i zależy od współistniejących czynników ryzyka oraz parametrów morfologicznych obserwowanych ubytków. W niniejszym opracowaniu przedstawiono przypadek chorej po korekcji chirurgicznej wrodzonej wady serca w postaci ASD II, u której doszło do przecieku w obrębie łaty w przegrodzie międzyprzedsionkowej.