Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Określenie antygenu mannanowego gatunku Candida albicans oraz przeciwciał przeciw blastokonidii w eksperymentalnym modelu kandydozy układowej

Autor:
Belma Durupinar, Snahin Özdemir, Ahmed Saniç
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
75
Strona końcowa:
79
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
kandydoza układowa, antygen mannanu, przeciwciała przeciw blastokonidii
Czytaj

W ostatnich latach zakażenia układowe wywołane przez gatunek Candida stały się częstą przyczyną zachorowalności i umieralności wśród hospitalizowanych pacjentów. Mimo coraz częstszych przypadków diagnozowanie nie jest łatwe z powodu braku charakterystycznego zespołu związanego z tą chorobą, jak również w wyniku niewrażliwości i niespecyficzności izolacji gatunku Candida z hodowli krwi. Wykrywanie antygenów Candida w surowicy pacjentów oraz reakcja przeciwciała przeciw tym antygenom były gruntownie badane w nadziei określenia serologicznych markerów kandydozy układowej. Niestety żaden opracowany do tej pory test serologiczny nie jest całkowicie zadowalający. Celem pracy było wykrycie: a) przeciwciał przeciw blastokonidii Candida albicans oraz b) antygenu mannanu w eksperymentalnym modelu kandydozy układowej. Szczury poddano dożylnemu wstrzyknięciu 8x10E6 Candida albicans. Kandydoza układowa została udokumentowana przez dodatnie hodowle krwi, głęboką hodowlę biopsji, histopatologię i sekcję zwłok. Dokonano pośredniego badania immunofluoroscencyjnego w celu wykrycia przeciwciał przeciw blastokonidii C. albicans (Candida-Spot IFA, bioMerieux). Zastosowano przeciwimmunoelektroforezę żelową (CIE) do wykrycia antygenu mannanowego C. albicans. Test antygenu przeciw blastokonidii był cały czas dodatni, począwszy od drugiego dnia po szczepieniu, natomiast test antygenu mannanowego pozostał ujemny. Podsumowując, wykrywanie przeciwciał przeciw blastokonidii C. albicans wykazało się niską specyficznością w rozpoznaniu kandydozy układowej. Z drugiej strony CIE jest metodą wrażliwą, szybką i łatwą do wykonania, ale jej specyficzność w kandydozie układowej jest nikła.