Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie grzybicy paznokci stóp spowodowanej przez Scopulariopsis brevicaulis

Autor:
Romuald Maleszka, Zygmunt Adamski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
81
Strona końcowa:
84
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
leczenie akauliozy paznokci, mieszane zakażenia paznokci
Czytaj

W latach 1992-1999 w całej badanej grupie 1631 chorych z grzybicą paznokci stóp uzyskano hodowle Scopulariopsis brevicaulis w 148 (9,1%) przypadkach. Wśród tych przypadków Scopulariopsis brevicaulis wykrywano jako jedyny grzyb uzyskany z paznokci u 110 chorych (74,3%). W pozostałych 38 przypadkach (25,7%) Scopulariopsis brevicaulis otrzymywano natomiast z paznokci razem z dermatofitami, grzybami drożdżopodobnymi i różnymi grzybami pleśniowymi. W przedstawianym materiale zakażenie Scopulariopsis brevicaulis występowało w płytkach paznokciowych paluchów u ludzi w starszym wieku. W omawianej grupie tylko 55 osób rozpoczęło leczenie. W 37 przypadkach z grupy, w której w zajętych paznokciach znajdowano jedynie Scopulariopsis brevicaulis, a zmiany kliniczne miały charakter typowych podłużnych pasm i nie zajmowały całych płytek paznokciowych, zalecono leczenie polegające na borowaniu zmienionych paznokci, połączone z późniejszym stosowaniem zewnętrznych leków przeciwgrzybiczych. Wyniki takiego postępowania były bardzo dobre, bo tylko w 5 przypadkach (13,5%) trzeba było w trakcie leczenia ponowić borowanie płytki. W pozostałej grupie 18 chorych, u których zakażenie paznokci Scopulariopsis brevicaulis współistniało z innymi grzybami chorobotwórczymi, przeprowadzono leczenie itrakonazolem, które zakończyło się pełnym sukcesem w 15 (83,3%) przypadkach.