Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: RANY KĄSANE U DZIECI - PROBLEM LECZNICZY I SPOŁECZNY

Autor:
Maciej Kubus, Ewa Andrzejewska, Wojciech Kuzański
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
9
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
pogryzienia, psy, rany, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Rany kąsane u dzieci z racji częstości występowania i skutków tego zjawiska stanowią znaczący problem społeczny. Niejednokrotnie proces leczenia wymaga zaangażowania lekarzy wielu specjalności oraz opieki psychologicznej. Pogryzienia były powodem około 1,5% zgłoszeń po urazach u dzieci leczonych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Większość pacjentów nie wymagała hospitalizacji. Młody wiek dziecka, rozległość i lokalizacja obrażeń oraz konieczność dożylnej antybiotykoterapii i zaopatrzenia ran w znieczuleniu ogólnym stanowiły podstawę do leczenia w warunkach szpitalnych. Chociaż w Polsce szczepienie przeciw wściekliźnie psów powyżej 3. miesiąca życia jest obligatoryjne, dochodzi do przypadków zaniechania tego obowiązku, co skutkuje koniecznością włączenia u poszkodowanych osób profilaktyki przeciw wściekliźnie. Cel pracy: Ocena kliniczna pacjentów leczonych z powodu ran kąsanych w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej UM w Łodzi. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 122 dzieci hospitalizowanych w Klinice w latach 2000-2010 z urazami będącymi następstwem ran kąsanych. Badanie miało charakter retrospektywny. Analizę prowadzono w oparciu o dane z historii chorób oraz protokołów operacyjnych dzieci zaopatrywanych w warunkach ogólnego znieczulenia. Wyniki: Ofiarami ataku w 67 przypadkach byli chłopcy (55%). 43 pacjentów nie ukończyło 4. roku życia (35%), zaś 38 to dzieci w wieku powyżej 7 lat (31%). Najczęściej dochodziło do obrażeń twarzy - 77 dzieci (63%). Drugą co do częstości atakowaną częścią ciała były kończyny górne - 36 dzieci (30%). U 18 dzieci (15%) obrażenia dotyczyły mnogich okolic ciała. U większości pacjentów okres leczenia szpitalnego przebiegał bez powikłań. Infekcje rany stwierdzono u 17 dzieci (14%). Czas hospitalizacji w 77 przypadkach (63%) wynosił powyżej 4 dni. Wnioski: Rany kąsane dotyczą głównie małych dzieci - poniżej 7 roku życia. Lokalizacja obrażeń w obrębie twarzy jest ściśle związana z wiekiem dziecka. Infekcje bakteryjne najczęściej pojawiają się w ranach kąsanych obejmujących twarz. Ważna jest kontrola aktualności szczepień przeciwtężcowych i podjęcie decyzji o szczepieniu przeciw wściekliźnie