Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: ZNACZENIE WITAMIN W PROFILAKTYCE INFEKCJI JESIENNO-ZIMOWYCH

Autor:
Danuta Chlebna-Sokół, Jolanta Karalus, Anna Łupińska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
20
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
witaminy, infekcja, dzieci
Czytaj

Zakażenia układu oddechowego występujące wśród dzieci w okresie jesienno-zimowym związane są z wieloma czynnikami zarówno endogennymi jak i środowiskowymi. Wśród tych ostatnich szczególną rolę w zapobieganiu infekcjom odgrywa właściwe odżywianie umożliwiające pokrycie zapotrzebowania organizmu na witaminy i inne składniki odżywcze. Obecny stan wiedzy potwierdza korzystny wpływ zarówno witamin o działaniu antyoksydacyjnym (A, C i E), jak i witaminy D na komórki układu odpornościowego. Udowodniono, iż witamina D, poza swoim działaniem klasycznym, wykazuje również działanie antybakteryjne i przeciwwirusowe, zmniejszając istotnie częstość występowania chorób infekcyjnych. Powszechne stosowanie witamin antyoksydacyjnych w profilaktyce chorób wirusowych i bakteryjnych nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia w piśmiennictwie i wymaga przeprowadzenia kolejnych badań. Natomiast zbilansowana dieta, uwzględniająca suplementację witamin zgodną z aktualnymi wytycznymi, stanowi istotny element profilaktyki infekcji jesienno-zimowych u dzieci.