Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: ZASTOSOWANIE DOPLEROWSKIEGO BADANIA TKANKOWEGO W DIAGNOSTYCE PATOLOGII UKŁADU KRĄŻENIA U DZIECI

Autor:
Justyna Zamojska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Jerzy Stańczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
1
Strona początkowa:
21
Strona końcowa:
24
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
echokardiografia, tkankowa echokradiografia doplerowska, diagnostyka, dzieci
Czytaj

Echokardiografia jest podstawową metodą diagnostyczną w kardiologii, pozwalającą na nieinwazyjną ocenę funkcji mięśnia sercowego. Tkankowa echokardiografia doplerowska (tissue Doppler echocardiography - TDE), która została opisana po raz pierwszy w 1989 roku przez Isaaza i wsp., umożliwia ilościową i obiektywną analizę szeregu dodatkowych parametrów, odzwierciedlających zarówno globalną, jak i regionalną czynność mięśnia sercowego. Technika ta pozwala ponadto na wykrywanie zaburzeń nawet wówczas, gdy w konwencjonalnym badaniu echokardiograficznym nie widać jeszcze zmian. Podstawowe parametry ocenianie przy pomocy tkankowej echokardiografii doplerowskiej, takie jak prędkość, odkształcenie czy tempo odkształcenia znajdują coraz szersze zastosowanie kliniczne - także w pediatrii. Pozwalają na wykrywanie subklinicznych zmian w funkcji mięśnia sercowego u dzieci z nadciśnieniem tętniczym, otyłością, cukrzycą, kardiomiopatią przerostową, wrodzonymi i nabytymi wadami serca, a także na ocenę wpływu długotrwałego treningu fizycznego na czynność mięśnia sercowego u sportowców. Ze względu na wykrywanie wczesnej fazy nieprawidłowości technika ta znajduje coraz szersze zastosowanie w diagnostyce patologii układu krążenia w grupie pacjentów pediatrycznych.