Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: ZASTOSOWANIE INFLIKSIMABU W LECZENIU IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ - OPIS PRZYPADKU

Autor:
Ewa Lipiec, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Anna Niwald
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
1
Strona początkowa:
28
Strona końcowa:
30
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zapalenie błony naczyniowej, leczenie biologiczne, infliksimab, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach pojawiła się nowa możliwość leczenia opornych zapaleń błony naczyniowej z zastosowaniem terapii biologicznej. Leki biologiczne charakteryzują się większym potencjałem immunosupresyjnym w porównaniu z konwencjonalnymi środkami modulującymi odporność. Celem pracy była ocena wyników leczenia infliksimabem idiopatycznego zapalenia błony naczyniowej u dziecka. Opis przypadku: 12-letni pacjent z nawracającym zapaleniem błony naczyniowej, z postępującym obniżaniem ostrości wzroku, przewlekle leczony kortykosteroidami oraz cyklosporyną bez zadawalającego efektu terapeutycznego, został zakwalifikowany do zastosowania preparatu infliksimab według schematu obowiązującego w chorobach autoimmunologicznych. W pracy przedstawiono analizę stanu narządu wzroku podczas rocznej terapii biologicznej. Uzyskano stabilizację ostrości wzroku i stanu miejscowego oraz normalizację ciśnienia wewnątrzgałkowego. W okresie obserwacji nie występowały kolejne nawroty zmian zapalnych wewnątrzgałkowych. Nie stwierdzono objawów niepożądanych zastosowanego leczenia. Wnioski: Terapia biologiczna okazała się skuteczną metodą postępowania u dziecka z nawracającym idiopatycznym zapaleniem błony naczyniowej.