Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: TRUDNOŚCI W DIAGNOSTYCE RÓŻNICOWEJ ZMIAN OCZNYCH W ZESPOLE POTRZĄSANIA NIEMOWLĘCIA

Autor:
Agnieszka Moll, Anna Niwald
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
1
Strona początkowa:
34
Strona końcowa:
37
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zespół potrząsania niemowlęcia, krwotoki siatkówkowe
Czytaj

Wprowadzenie: Zespół potrząsania niemowlęcia (shaken baby syndrome - SBS) jest szczególną postacią zespołu dziecka maltretowanego. Jednym z najważniejszych objawów tego zespołu są liczne wylewy przedi śródsiatkówkowe. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie pacjentów z objawami zespołu potrząsania niemowlęcia z uwzględnieniem zmian w zakresie narządu wzroku. Materiał i metodyka: Omówiono 3 niemowląt w wieku od 3 do 6 miesięcy, hospitalizowanych po wystąpieniu w niejasnych okolicznościach epizodu zaburzeń oddychania i uogólnionej wiotkości mięśniowej. Przedstawiono wyniki badania okulistycznego i przebieg procesu diagnostycznego. Wyniki: U wszystkich dzieci stwierdzono liczne, rozsiane wylewy przed- i śródsiatkówkowe obejmujące cały obszar siatkówki. U 2 pacjentów badanie okulistyczne zasugerowało zespół potrząsania, u trzeciego dominowały objawy urazu wewnątrzczaszkowego. Obserwowano odchylenia w badaniach obrazowych głowy i badaniu neurologicznym, u jednego dziecka konieczna była interwencja neurochirurgiczna. Wykluczono zaburzenia układu krzepnięcia i neuroinfekcję. Wnioski: Krwawienia przed- i śródsiatkówkowe są jednym z podstawowych objawów SBS i urazów nieprzypadkowych. Badanie okulistyczne może mieć decydujące znaczenie w postawieniu rozpoznania i umożliwić odpowiednie leczenie dziecka krzywdzonego.